Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

AMP na dnešním jednání Evropské komise

AMP na dnešním jednání Evropské komise

17.7.2017, Brusel

 
Dnes, tj. 17. 7. 2017 ve 13.00 hodin se uskutečnilo veřejné setkání Evropské komise a Rady ministrů EU. Jedním z témat byl i Africký mor prasat. Zástupce Evropské komise uvedl, že situace ohledně AMP je stále velice znepokojivá. Oznámil, že se nově Africký mor objevil v České republice a je prý evidentní, že je nutné přijmout přísná opatření k zastavení nákazy. Samotný výskyt v České republice prý všechny zaskočil a Evropská komise poděkovala za opatření, která ihned Česká republika učinila. Zmínil také, že na tomto příkladu je evidentní, že lidská aktivita hraje významnou roli v šíření nemoci. Evropská komise proto doporučuje držet se strategie EU z roku 2014 a být neustále bdělí. Vyčlenila proto k preventivním opatřením 32 mil. EUR.

Následně vystoupili ministři jednotlivých členských států. Polský ministr uvedl, že jeho země přijala konkrétní opatření po vypuknutí v roce 2014 a je dle něho nutné vycházet ze zkušeností ze zemí, kde se AMP vyskytl a také z vědeckých poznatků. Dále zmínil, že EU by měla výrazně intenzivněji podporovat vnitrostátní úsilí o eradikace nákazy, zejména zvýšením finančních zdrojů. Poté vystoupil náš ministr Marian Jurečka, který krátce informoval o současné situaci, zmínil aktuální opatření ke snížení početnosti černé zvěře a poděkoval komisi za dobrou spolupráci. Dále oznámil, že další setkání ministerských zástupců se uskuteční na podzim v České republice.
Slovinský ministr sdělil, že jeho země si uvědomuje nebezpečnost nákazy a jako tranzitní země se zaměří na bezpečnost související s dopravou osob a potravin. Finský minstr zemědělství uvedl, že je nutná významná přeshraniční spolupráce a je nutné výrazně zvýšit finanční nástroje k eradikaci nákazy. Slovenský ministr informoval o tom, že místní veterinární správa zvýšila dozor a preventivní opatření v sousedství České republiky a intenzivně začala pracovat na informovanosti občanů. Belgický ministr opět zdůraznil nutnost zvýšit množství finančních prostředků, a to zejména z důvodu vztahu ke třetím zemím. Zdůraznil, že EU musí ukázat schopnost zastavit tuto nákazu, protože EU dlouhodobě razí politiku otevřeného trhu. Neschopnost v této problematice by mohla vést k jeho uzavření. Litevský ministr uvedl, že v jeho zemi se zdála situace stabilizovaná, ale 13. července se nákaza AMP objevila v komerčním chovu prasat, kde muselo být utraceno 23 tisíc domácích prasat. Proto je nutné být neustále ostražitý a zdokonalovat prostředky na boj s AMP. Evropská komise na závěr uvedla, že v současnosti je vysoce akutní nebezpečí zavlečení moru do Maďarska a Rumunska přes Moldávii a Ukrajinu a na příkladu Česka je nutné řešit velice intenzivně hrozbu přenosu cestou lidské činnosti.

 

Zpracoval: Miloš Ježek
 

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
104
 
12
 
136


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.