Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Aktuální vývoj AMP na Slovensku

Aktuální vývoj AMP na Slovensku

 
Dne 7. 8. 2019 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) zaslala hlášení o výskytu dalších dvou případů AMP u domácích prasat. U divokých prasat nebyl AMP dosud potvrzen. Shodně s prvními dvěma pozitivními nálezy se jedná také o drobnochovy prasat, v jednom případě s jedním a ve druhém případě se třemi chovanými prasaty. Oba nově postižené chovy se nachází také v okrese Trebišov a od lokalit s výskytem prvních případů AMP jsou vzdáleny několik kilometrů. V této souvislosti ŠVPS SR přijala odpovídající opatření v souladu s evropskou legislativou včetně nového vymezení ochranného pásma a pásma dozoru. Výčet všech oblastí spadajících do těchto pásem je uveden v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/1334 ze dne 7. 8. 2019 včetně mapy s vyznačením regionalizace pro tuto oblast. Přestože ve vymezených pásmech nejsou dle informací ŠVPS SR žádné komerční chovy prasat, hrozí zde riziko přenosu AMP nejen případným transportem živých prasat, ale zejména prostřednictvím nedostatečně tepelně opracovaného masa a masných výrobků pocházejících z této oblasti. V platnosti i nadále zůstávají MVO, která zakazují zkrmování kuchyňských odpadů, upravují nakládání s trofejemi lovné zvěře a zakazují dovoz sena a slámy pro chovy prasat z postižených oblastí. Aktuální informace lze nalézt rovněž na webových stránkách www.svscr.cz

Autor: AG

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.