Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Angus Middleton v ČR

Angus Middleton v ČR

Na pozvání Českomoravské myslivecké jednoty a Klubu sokolníků ČMMJ, navštívil generální sekretář FACE 42. setkání sokolníků v Opočně.

 
Zástupce FACE, největší myslivecké organizace v Evropě, která se v Bruselu snaží hájit zájmy více než 7 miliónů evropských myslivců, pozdravil účastníky setkání při zahájení třetího sokolnického dne. Poděkoval pořadatelům, zúčastněným sokolníkům a všem, kteří se na sokolnických setkáních v Opočně podílejí. Vyzdvihl tradici lovu s dravými ptáky a ocenil nádherné prostředí ve kterém se sokolnická setkání konají. Výkony dravců pak mohl sledovat ve skupině vedené Jiřím Nejedlým v honitbě HS Předměřice, zastoupné panem Ing. Petrem Válkem. V honitbě výborně zazvěřené zaječí zvěří bylo na co se dívat. Lovecká skupina složená ze sokolníků s orly skalními, jestřáby, harrisy a jedním orlem jestřábím ulovila za čtyři hodiny devět zajíců a dva kusy holé srnčí zvěře. V pozdních odpoledních hodinách potom navštívil skupinu sokolů vedenou panem Havránkem v bažantnici Mochov v majetku paní Kristýny Colloredo Mannsfeld. Také zde byl přítomen úspěšným útokům dravců. Druhého dne při rozloučení Českomoravská myslivecká jednota obdržela slib bližší spolupráce s FACE a také slib další návštěvy v roce 2010.

Autor: Ing. Luděk Králíček

Fotogalerie

 
u mikrofonu Ing. Petr Zvolánek, předseda Klubu sokolníků ČMMJ

u mikrofonu Ing. Petr Zvolánek, předseda Klubu sokolníků ČMMJ

 
Angus Middelton pochází ze Zimbabwe a sokolnictví se věnuje od dětství.

Angus Middelton pochází ze Zimbabwe a sokolnictví se věnuje od dětství.

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.