Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

ČMMJ v poslanecké sněmovně řešila škody na zvěři při senosečích

ČMMJ v poslanecké sněmovně řešila škody na zvěři při senosečích

 

V úterý  2. dubna 2019 se v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnilo jednání u „kulatého stolu“, které bylo věnováno tématu zraňování a usmrcování srnčat  a jiné zvěře při senosečích.

Akce se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové, předsedy zemědělského výboru Jaroslava Faltýnka a předsedy Podvýboru pro ochranu životního prostředí Jana Čižinského, kteří se osobně akce též zúčastnili. Jednání organizoval a moderoval pan poslanec RNDr. Jan Zahradník spolu s Janem Čižinským.

V úvodu jednání  ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman zmínil aktivity, které ministerstvo zemědělství v oblasti prevence škod na zvěři podporuje a na kterých se podílí; jako významný projekt uvedl spolupráci s Jihočeskou univerzitou a místní pobočkou Agrární komory v oblasti ověření funkčnosti a využití dronů k identifikaci zvěře v porostech za účelem jejich vymístění s cílem zabránění možného zranění / usmrcení. Podpořil myšlenku hledání účinných postupů a jejich následné využití v zemědělské praxi.

PhDr. Pavla Benettová, PhD., mluvčí petice Stop sečení srnčat – seznámila rámcově s problematikou a důvody, proč se na spolupořádání podílela. Následně Soňa Vařachová, studentka Fakulty veterinární hygieny a ekologie – popsala výsledky osobně prováděné ankety na téma „Stav ochrany zvěře v průběhu senosečí“ v okolí Moravských Budějovic). Poukázala na častý nezájem zemědělců komunikovat s myslivci a následně též problémy s přijetím účinných opatření uživateli honiteb.

Ing. Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty, poukázal na významnost problému a na důvody, které jsou důležité pro předcházení zraňování a přijímání účinných opatření. Neopomněl poukázat na stále absentující management dříve chráněných, a dnes konfliktních druhů zvěře a významnost srážek se zvěří na silnicích. Poukázal též na problematičnost neorganizovaných myslivců a pozici myslivců jako zájmového spolku.

Dr. Ing. Petr Marada, předseda komise pro ekologii ČMMJ – seznámil s dalšími problémy a způsoby hospodaření, které jsou významné s ohledem na prevenci škod na zvěři. Podal informace popisující systém stávajícího hospodaření a nastínil postupy, jak předcházet zraňování a usmrcování volně žijící zvěře. Jako nejvíce potřebné opatření označil:

-         prokazatelný a funkční systém komunikace mezi zemědělci a myslivci vycházející z nastavené praxe MZe mezi zemědělci a včelaři využívajícího geografický informační systém LPIS

-         další podpora zakládání  vhodných ekologicky zaměřených kompenzačních ploch (biopásy, zvěřní , odváděcí a jiná políčka…)

-         a apeloval na využívání a poskytnutí podpory ve věci aplikace dronů umožňujících identifikaci zvěře v porostech a jiných  kulturách, která umožňuje přijmutí dalších opatření ve věci předcházení následných škod na zvěři

Ing. Kubiš, víceprezident České agrární komory seznámil přítomné s  pohledem na problém, který má AK ČR; popsal praxi, kterou praktikuje jeho společnost  ve spolupráci s myslivci (komunikace a oboustranná podpora). Za Asociaci soukromého zemědělství promluvil Daniel Pitek – též komentoval svoji praxi v průběhu senosečí (postupná sklizeň a posunutí termínu sečí). Ing. Martin Lev  (Zemědělský svaz ČR) se ztotožnil s názorem svých předřečníků.  Ing. Martin Žižka z Ministerstva zemědělství komentoval nové dotační tituly pro myslivce platné pro rok 2019 – informoval o možnostech získání podpory na plašiče  a požadované ozeleňování. Ing. František Havránek, CSc. za Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, pojednal o účinnosti metod ochrany před škodami působenými na zvěři, pozornost zaměřil na plašiče, dále komentoval výsledky, jak a kde vynášet zvěř a jak postupovat v péči s nalezenými a označenými hnízdišti. Mgr. Plicka, advokát – právně pojmenoval možná  „řešení“  navržených kroků formou novely stávající právní úpravy.

V diskusi  se hovořilo  o možnostech využívání dronů, o razantnějším zapojení praktikujících myslivců a možné technice využitelné v zemědělství. Diskuse, která generovala možná řešení vyústila v přijetí závazku, kdy Ing. Jaroslav Faltýnek se jako předseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zavázal zorganizovat další jednání, které povede  přijetí funkčních řešení škod působených na zvěři.
 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.