Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jak danit příjmy za „zástřelné“ a odevzdávání vzorků na SVS?

Jak danit příjmy za „zástřelné“ a odevzdávání vzorků na SVS?

23.8.2017

 

Jak danit příjmy za „zástřelné“ a odevzdávání vzorků na SVS?

Člen ČMMJ vykonává právo myslivosti nikoliv podnikatelským způsobem (§ 7) ani jako zaměstnanec (§ 6). Vyloučili jsme tedy příjmy podle § 6 a § 7 ZDP(zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Typově jeho příjem nespadá pod § 8 (příjmy z kapitálového majetku) a § 9 (příjem z nájmu).

Takový  příjem z této činnosti je příjmem podle § 10 odst. 1 písm. a/ - z příležitostné činnosti.  Podle § 10 odst. 3 písm. a/ jsou takové příjmy až do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně. A příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do přiznání k dani z příjmů.

Co se stane, pokud příjem překročí 30.000 Kč?

Takový příjem se uvádí do přiznání k dani z příjmů fyzických osob (do přílohy č. 2 tabulka 2 a z ní se základ daně přenáší  do řádku č. 40 přiznání). Z příjmů podle § 10 se neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

V příloze č. 2 se uvádějí příjmy a související výdaje na DOSAŽENÍ příjmů. Nepatří tam výdaje na zajištění a udržení příjmů.

Výdaje na dosažení příjmů – to jsou pouze přímé výdaje - zcela jistě cena patrony. Možná cestovné do lesa, odvoz na SVS a podobně. Zcela jistě sem nepatří cena pušky, odpisy z auta, cena loveckého lístku, pojištění atd.

Autor: MK

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
104
 
12
 
136


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.