Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jednání "U kulatého stolu"

Národní lesnický program II, koncepce myslivosti v ČR a aktuální stav novelizace zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny byly tématem setkání mysliveckých a lesnických organizací.

 

Toto jednání svolala Českomoravská myslivecká jednota na pondělí 21.9. 2009 do zasedací místnosti v Jungmannově ulici. Pozvánku obdržely myslivecké organizace a instituce, pro něž je rozvoj české myslivosti dennodenním posláním. Jednání se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky s. p., Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, SLŠ Hranice, SLŠ Šluknov, VOŠL a SLŠ Písek, SLŠ Žlutice, Klubu sokolníků ČMMJ a VÚLHM.

Jednání zahájil jednatel ČMMJ J. Kostečka, přivítal přítomné a seznámil je s historií a procesem tvorby součastného NLP II. Na tuto úvodní část navázal L. Králíček, který seznámil zúčastněné se současným stavem NLP II a především podal aktuální informace z jednání Expertní skupiny pro myslivost. Upozornil především na snahu některých členů (DUHA, SVOL) otevřít, prostřednictvím prosazování úkolů NLP II. do praxe, zákon o myslivosti. Tato snaha jde ovšem nad rámec stanovený v NLP II., který nastavil nástroje ke snižování počtu spárkaté zvěře v rámci metodických pokynů a změny vyhlášky 553/2004. K danému tématu se postupně vyjádřila většina přítomných zástupců.

Vzhledem ke skutečnosti, že NLP II byl přijat vládou ČR a stal se nejvyšším koncepčním materiálem v rámci vývoje lesního hospodářství v České republice, tím i jeho tzv. klíčová akce 11, která se týká myslivosti a vztahu zvěře k lesnímu ekosystému, se stala nejvyšším koncepčním materiálem pro budoucí vývoj myslivosti. Bohužel je nutno vnímat, že NLP II a tím i klíčová akce 11 byly nakonec i politickým rozhodnutí ministrů předchozí vlády, kdy bývalý ministr životního prostředí Bursík měl nadstandardní vyjednávací pozici vzhledem ke „křehkosti“ minulé vlády.

Je nutné také podotknout, že se na tvorbě NLP II podílely z velké míry „zelené“ nevládní organizace, které často mají ve svých řadách pouze několik členů, nenesou žádnou zodpovědnost, nikdy v přírodě aktivně nehospodařily, ale mají zvučnou mediální prezentaci. O síle jejich moci dnes svědčí naše usychající Šumava, kdy je veřejnost dokonale přesvědčována, že lesník je škůdce lesa.

1.9. 2009 MZe zveřejnilo na svých webových stránkách vlastní Koncepci myslivosti schválenou v roce 2006 jako oficiální koncepci myslivosti v ČR. MZE uvítá veškeré připomínky k této koncepci zaslané do poloviny října. Připomínky je potřeba koncipovat zcela konkrétně - co v koncepci chybí, co je špatně a jaké změny navrhujete. Připomínky můžete zasílat e-mailem na adresu dana.kocmanova@mze.cz

odkaz: Koncepce myslivosti

J. Kostečka upozornil na potřebu jasněji definovat koho při jednání zastupujeme. Myslivci sami jsou většinou také majiteli pozemků. Při jednání tedy hájíme zájmy myslivecké veřejnosti, ale rovněž většiny majitelů honebních pozemků. Pro podporu tohoto argumentu navrhl B. Bláhovec uskutečnit prostřednictvím ČMMJ a OMS ČMMJ dotazníkovou akci směřovanou na HS a MS. Cílem je zjistit, jaké procento myslivců je zároveň vlastníky pozemků a jaký je jejich názor na minimální výměru honitby. Ministerstvo zemědělství je neustále atakováno dopisy od malé skupiny nespokojených vlastníků půdy, kteří mají méně jak 500 ha. Ti se nechtějí s nikým dohodnout, chtějí vlastní honitbu, a proto se snaží prolomit minimální výměru honitby. Jejich dlouholetá neúnavnost a neustálá korespondence s ministerstvem, však vytváří dojem, že jejich problém je problémem většiny vlastníků honebních pozemků. Tento trend je třeba zvrátit. Je nutné, aby na ministerstvo přišli rovněž dopisy od vlastníků – nás myslivců, kteří souhlasí se současnou minimální výměrou 500 ha, jako minimálního prostoru pro zvěř a hospodaření se zvěří.

Autor: Josef Pubal

Fotogalerie

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.