Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jednání na MZe k vydře a ostatním živočichům

Jednání na MZe k vydře a ostatním živočichům

6.11.2018, ministerstvo zemědělství

 

Dne 6.11.2018 se v budově ministerstva zemědělství uskutečnilo jednání k problematice sčítání vydry a dalších zvláště chráněných živočichů. Pracovní jednání bylo svoláno na základě požadavku Senátu ČR, Podvýboru pro zemědělství Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a řídil ho Ing. Martin Žižka, ředitel odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství ministerstva zemědělství.

Jednání se účastnili další zástupci ministerstva zemědělství, dále pak ministerstva životního prostředí, AOPK, ČMMJ, Rybářského sdružení ČR, Vojenských lesů a statků, s.p., Asociace myslivosti, Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu.

V průběhu jednání byla konstatována narůstající výše škod na rybích obsádkách řek a rybníků způsobených vydrou. Zúčastnění se shodli, že početní stavy vydry se v současnosti pohybují v rozmezí 4,5 tis. ks (odhad MŽP) až 8 tis. ks (statistika MZe) jedinců. Zároveň bylo konstatováno, že v roce 2018 končí Plán péče vydry a bude nezbytně nutné zpracovat nový. ČMMJ společně se zástupci rybářských svazů vznesli požadavek na okamžité řešení situace, neboť narůstající početní stavy vydry ohrožují samotnou existenci rybích osádek v řekách ČR. ČMMJ vyzvala MŽP ke stanovení početního stavu vydry na území ČR, který zaručí omezení zmíněných škod a současně zachová životaschopnou populaci vydry na území ČR. Zároveň byl také vznesen požadavek na umožnění regulace vydry. 

Na místě byla také zmíněna obdobná situace se stoupajícími stavy bobrů.

ČMMJ bude požadovat po MŽP a AOPK konkrétní stanovení únosného počtu jednotlivých druhů zvláště chráněných živočichů pro území ČR. Zároveň však i návrh řešení při překročení tohoto stanoveného počtu. Jedná se především o vydru, bobra a nově se rozšiřující populaci vlka.


Zdroj foto: Pixabay


 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.