Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jednání pracovní skupiny k AMP

Jednání pracovní skupiny k AMP

21.7.2017

 
Informace z dnešního jednání komise Národního centra nákaz
 
Dnes, tj. 21.7.2017, se na ústředí SVS uskutečnilo další jednání týkající se Afrického moru prasat. Na začátku ředitel SVS shrnul vývoj současné situace. K dnešnímu dni je potvrzeno 59 pozitivních uhynulých kusů černé zvěře, které byly nalezeny  v ohnisku nákazy. Dále shrnul Mimořádná veterinární opatření vydaná SVS tento týden a uvedl, že došlo k upravení některých nejasností. Zároveň sdělil, že povinnost uložená uživatelům honiteb v pásmu intenzivního lovu týkající se likvidace živočišných zbytků z těl ulovených divočáků nemůže být vykládána tak, že jejich likvidace je možná pouze v asanačních ústavech. Uvedl, že se jedná o tzv. odpady kategorie 3, které lze likvidovat i jiným způsobem. Ten upřesní SVS v co nejkratším časovém období, aby to myslivcům nezpůsobovalo komplikace. Zároveň uvedl, že důležité je, aby zbytky z těl divokých prasat nezůstávaly ve volné přírodě a zabránilo se jejich kontaktu s živými divokými prasaty. Dále uvedl, že divoká prasata ulovená v zóně intenzivního odlovu mohou být zpracována po odevzdání vzorku na AMP. Tzn. není s jejím zpracováním nutné čekat na výsledek vyšetření AMP (ale upozorňujeme, že je nutné čekat na výsledek vyšetření na svalovce, pokud kus neputuje do zvěřinového závodu). Zároveň podal informaci, že SVS jedná s firmami zajišťujícími výkup zvěřiny a další vývoj trhu a následných opatření.
 
Dále byla představena Mimořádná veterinární opatření, která dnes vydala Krasjká veterinární správa Zlínského kraje pro okres Zlín. Zde bude již umožněn lov divokých prasat ve velké části okresu Zlín. Najdete je v našem dalším příspěvku.
 
Zároveň KVS Zlín jedná intenzivně s orgány státní správy o omezené vstupu do některých částí okresu Zlín (ohniska nákazy) a doufáme, že toto bude provedeno co nejdříve. Zároveň komise doporučila ponechání cca 100 ha zem. plodin v ohnisku nákazu nesklizených a cca 50 v okolí, tak aby se zabránilo migraci do okolního prostoru.
 
O dalších informacích Vás budeme opět informovat.
 
 
 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
103
 
12
 
136


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.