Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jednání s ministrem životního prostředí

Jednání s ministrem životního prostředí

6.9.2018

 
Dne 6. 9. 2018 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí jednání předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty a předsedy ekologické komise Dr. Ing. Petra Marady s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem. Za ministerstvo se jednání zůčastnili náměstci Ing. Vladimír Mana, LL.M. a Ing. Vladimír Dolejský, PhD. a ředitel sekce druhové ochrany Ing. Jan Šíma.

Diskutována byla otázka týkající se vlivu současného intenzivního  zemědělského hospodaření  v ČR na změnu krajiny a s tím související problémů ve vztahu k myslivosti a mysliveckému hospodaření.

Dalším bodem jednání byla možnost navýšení finanční podpory ze strany MŽP na obnovu a úpravu krajiny a biotopu volně žijící zvěře.

Představitelé ČMMJ informovali zástupce MŽP o problémech provázejících dnešní  myslivecké hospodaření.

Komunikována byla otázka  ochrany  predátorů a také ochrana  některých druhů dravých ptáků. Předseda ČMMJ otevřel také otázku návratu vlka do dnešní civilizované krajiny a s tím souvisejících problémů.

Zástupci obou stran vyslovili přání na nastavení parametrů případné budoucí spolupráce.


 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.