Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

ČMMJ jednala v poslaneckém klubu Pirátské strany při projednávání novely zákona 246/1992

ČMMJ jednala v poslaneckém klubu Pirátské strany při projednávání novely zákona 246/1992

 
Dne 25.9. proběhlo v poslaneckém klubu Pirátské strany jednání k připravované novele zákona č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání. Bojujeme za práva myslivců, kdy je navrhováno velké zpřísnění podmínek při výkonu práva myslivosti i samotném výcviku.

Navrhovaný text:

"Každý je povinen zajistit, aby jím chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, pokud se chované zvíře brání útoku zvířete jiného chovatele."

Navrhované doplnění:

"Toto ustanovení se nevztahuje na zranění či usmrcení způsobená loveckými psy a loveckými dravci při výkonu práva myslivosti."
 

Tato formulace může velmi výrazně ovlivnit výcvik a použití loveckých psů při výkonu práva myslivosti a zároveň použití loveckých dravců.

Vzhledem k tomu, že porušení tohoto bodu by znamenal přestupek proti zákonu, hrozilo by majiteli loveckého psa nebo dravce uložení pokuty až do výše 200.tis Kč, zákaz činnosti na dobu až 5 let a zápis do evidence přestupků vedené rejstříkem trestů.

Tzn. že např. pokud by váš pes/dravec napadl slepici, která by se volně v honitbě pohybovala, hrozily by tyto sankce. Zápis přestupku do rejstříku trestů zároveň může znamenat odnětí zbrojního průkazu.

V jednáních budeme pokračovat, abychom nedopadli jako kolegové v Polsku.

 

 

Autor: MN

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.