Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Mezinárodní setkání v Židlochovicích

Mezinárodní setkání v Židlochovicích

6.9.2018

 
Dne 6.9.2018 proběhala na zámku v Židlochovicích mezinárodní konference s mottem "Myslivost ve střední Evropě - společné kořeny v minulosti, společná témata  v současnosti a společné hledání řešení pro budoucnost". Za účasti představitelů mysliveckých svazů, prezidenta CIC George Amana a bývalého prezidenta FACE Michaela Ebnera se projednávala témata jako např.:

- Budoucí zaměření zemědělské politiky s ohledem na biodiverzitu prostředí
- Společná zemědělská politika od roku 2020 a její vliv na ochranu přírody a myslivost
- Pestré zemědělství – hospodaření na půdě s maximálním ohledem na biodiverzitu prostředí
- Vlk a právo
- Psovité a kočkovité šelmy v člověkem silně ovlivňované "kulturní krajině" z hlediska ochrany druhů
- Jakou pozici zaujímá Německý lovecký svaz v otázce vlka? Jaká by mohla být společná strategie středoevropských mysliveckých organizací?
- Aktuální rozšíření vlka a podstata i význam jeho myslivecké regulace na Slovensku v souladu s principy ochrany tohoto živočišného druhů a příslušnými mezinárodními úmluvami
- Situace a „management“ vlka ve Švýcarsku
- Vlk jako potenciální nebezpečí pro venkovské regiony. Téma, o kterém je třeba otevřeně             diskutovat
- Africký mor prasat stále aktuální!
- Nepostradatelná role myslivosti při prevenci, včasném rozpoznávání a tlumení přenosných     chorob, zkušenosti s africkým morem prasat, tuberkulóza, echinokokkóza a.j.


Více informací se dočtete v časopise Myslivost!


Autor: MN

Fotogalerie

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.