Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Nález AMP v Belgii

Nález AMP v Belgii

 
Evropská média a myslivecké svazy informují o nálezu dvou uhynulých divokých prasat s potvrzeným africkým morem.

Přeloženo z tiskové zprávy FACE:

FACE - naléhavá informace evropským myslivcům

AMP zjištěn v Belgii


Brusel 14. září 2018 – Evropští myslivci jsou hluboce znepokojeni včerejšími zprávami o africkém moru prasat (AMP) u divokých prasat v Belgii.

Infikovaná zvířata byla nalezena ve valonské obci Étalle v provincii Lucemburk. Jedná se o první v západní Evropě hlášený případ této problematické nemoci, která je nyní potvrzena v deseti zemích Evropské unie (EU). Následovat budou nutná naléhavá opatření regionálních, vnitrostátních a evropských orgánů.


V současné době není jasné, jak se nemoc do Belgie dostala nebo jak se nyní zachovají orgány. Všechny zainteresované strany musí zintenzivnit monitorování situace a zajistit biologickou bezpečnost. Myslivci hrají významnou roli při hlášení podezřelé činnosti v oblasti příslušným orgánům. Je nutné nastolit striktní opatření biologické bezpečnosti, aby se tak zabránilo dalšímu šíření nemoci.  Zvláštní opatření, která povedou k zastavení šíření nákazy, by měli přijmout všichni, kdo cestují přes postižené oblasti – týká se to např. přepravců a sezonních dělníků.


Evropská federace pro myslivosti a ochrany přírody (FACE) a Mezinárodní rada pro lov a ochranu volně žijících zvířat (CIC), jakož i honební spolky v Belgii a sousedních zemích nyní pracují s celou řadou partnerů. Jejich cílem je maximální podpora myslivců v dané oblasti, jelikož právě myslivci hrají klíčovou roli při boji s šířením této nemoci.


Výzva FACE a CIC :


- Potřebná opatření pro řízený odlov divokých prasat musí být stanovena a provedena po konzultaci s klíčovými zúčastněnými stranami

- Myslivci by měli získat podporu od regionálních, národních a evropských orgánů. Tato podpora by měla zahrnovat potřebné vybavení pro lovce (tlumiče), opatření biologické bezpečnosti a další opatření pro vyhledávání uhynulých kusů.


- Je třeba jednat rychle, přičemž musí být zohledněny zkušenosti získané z jiných zemí Evropské unie a od Mezinárodního školení organizovaného FACE, CIC a Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) o úloze myslivců v rámci dohledu nad chorobami volně žijících živočichů.


V současné době navzdory hloubkovému výzkumu neexistuje žádná známá léčba nebo očkování proti AMP. AMP lidskou populaci zdravotně neohrožuje, je ale zdrojem širokého spektra problémů pro zemědělce, myslivce, veterináře a ve výsledku také pro chovatele domácích prasat. Škody způsobené AMP se mohou vyšplhat až do výše několika miliard EUR.


Na zasedání generálního shromáždění FACE, které proběhlo minulý týdne v Bruselu, eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis uvedl, že AMP je jedním z největších problémů v oblasti zdraví zvířat v Evropě a myslivci v jeho řešení hrají důležitou roli.

Evropská komise nedávno zveřejnila informace pro myslivce ohledně  jejich úlohy při sledování a boji, které lze nalézt na odkazech níže – viz tisková zpráva FACE.

 

Další informace ZDEAutor: MN

Přiložené dokumenty

 PR_ASF_Belgium_EN (pdf - 302,47 KB)

Tisková zpráva FACE

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.