Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Odchyt vlků a rysů může být nezákonný

Odchyt vlků a rysů může být nezákonný

 

Vyjádření předsedy ČMMJ Jiřího Janoty ke správnímu řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného uvedených v § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny pro výzkum obou těchto druhů prostřednictvím telemetrie. 


Postup Agentury ochrany přírody a krajiny v tomto správním řízení může být v rozporu se zákonem, neboť AOPK nepovažuje za účastníky řízení uživatele příslušných honiteb. Pouze uživatel honitby přitom může vydat povolenku k lovu. Lovec pak musí splňovat všechny zákonem kladené požadavky – být držitelem loveckého lístku, mít pojištění odpovědnosti a být držitelem povolenky k lovu daného druhu v dané honitbě. Zákon o myslivosti přitom odchyt považuje za způsob lovu. Bez doručení rozhodnutí o povolení výjimky uživatelům honiteb nemůže být takové rozhodnutí pravomocné. Lov zvěře bez splnění zákonných požadavků může být dle výše škody přestupkem či trestným činem pytláctví.

Celé sdělení i s šablonou přihlášky do správních řízení najdete ZDE

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.