Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2019

Osobnost Libereckého kraje v myslivosti 2019

2. ročník ankety

 
Liberecký kraj, resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova vyhlašuje 2. ročník ankety

„OSOBNOST LIBERECKÉHO KRAJE V MYSLIVOSTI 2019“


Podmínky:

1. Smyslem této ankety je ocenění za aktivity v oblasti myslivosti, zejména se jedná o intenzivní činnost v oblasti péče o přírodu, o zvěř a o les, o oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o oblast výzkumu a propagaci v myslivosti. Dále za podání mimořádných výkonů nebo dosažení významných úspěchů v oblasti myslivosti, za činnost představující pro Liberecký kraj, popř. Českou republiku výjimečný přínos, za celoživotní dílo v oblasti myslivosti či zkvalitnění vzdělávacího systému v myslivosti.

2. Nominovaná osobnost musí být starší 18 let a mít trvalé bydliště na území Libereckého kraje.

3. Návrh může podat každý občan Libereckého kraje starší 15 let, zájmové organizace, kluby, spolky, školy se sídlem v Libereckém kraji.

4. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení (titul) navržené osobnosti, její adresu, popř. jiný kontakt. Důvod nominace a popis její aktivity ve vztahu k vyhlášení ankety.

5. Termíny:
Vyhlášení ankety – v měsíci lednu
Návrhy nominací – v měsíci únoru (1.2. – 28.2. 2019)
Vyhlášení osobnosti – v den konání Myslivecké konference 23.3.2019 v multimediálním sále Libereckého kraje.

6. Nominace lze provést:

a) písemně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80, k rukám Ing. Bc. Zuzany Wudyové

b) na e-mailovou adresu: zuzana.wudyova@kraj-lbc.cz a do předmětu uvést „Osobnost“ a to nejpozději do 28.2. 2019.

7. Návrhy zpracuje a vyhodnotí komise, složená ze zástupců Libereckého kraje a zástupců Okresních mysliveckých spolků na území Libereckého kraje.

Autor: MN

Přiložené dokumenty

 pozvanka-k-ankete-Osobnost-v-myslivosti-2019 (pdf - 144,99 KB)
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.