Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Otázky a odpovědi k Africkému moru prasat

Otázky a odpovědi k Africkému moru prasat

dotazy směřující na ČMMJ

 

OTÁZKA:

Dobrý den,

SVS připravuje omezení lovu divokých prasat na celém území okresu Zlín. Podíváme-li se na místo zdroje nákazy, leží hranice sousedního okresu Kroměříž severozápadním směrem necelých 10 km od tohoto místa, naproti tomu státní hranice se Slovenskem, jihovýchodním směrem,  je ve vzdálenosti 35 km. Kde tedy hledat logiku omezení lovu z hlediska hranic jednoho okresu v tomto případě okresu Zlín.

Předpokládám, že omezení lovu bude pouze dočasné a nezbytně nutnou dobu např. několika dní, než SVS ve spolupráci s dalšími složkami státní správy stanoví přesné postupy, jak se bude nakládat s ulovenou zvěří, způsob likvidace vývrhů, postupy pro desinfekci lidí a zařízení, odběr vzorků na vyšetření a další opatření.

Na druhou stranu bych předpokládal, že SVS má tyto postupy připravené "v šuplíku", neboť africký mor prasat "nespadl z nebe" a jsou k dispozici zkušenosti z Lotyšska, Litvy a Polska, kde s touto nákazou již několik let zápasí. Myslivci jsou o problematice a nebezpečnosti afrického moru prasat již informováni v odborných periodikách - Myslivost, Svět myslivosti i na webu ČMMJ.

Myslivecká veřejnost okresu Zlín, tak jak mám možnost diskutovat s kolegy v mém okolí, je z tohoto postupu  SVZ v našem případě KVS Zlín rozčarována. Navíc zde existuje ještě jeden významný prvek  a to je velmi velká koncentrace černé zvěře v areálu bývalého muničního skladu ve Vrběticích. V případě přenosu nákazy do tohoto areálu, zde pak budou kadavery černé zvěře zůstávat bez možnosti jejich likvidace, z důvodu toho, že většina plochy areálu je uzavřena.

Věřím, že tyto argumenty spolu s těmi, které již byly publikovány, budou při pátečním jednání komise brány na zřetel,tak aby nedošlo k omezení lovu černé zvěře.

 

S pozdravem  "Myslivosti zdar!"            ing. Pavel Fryzelka, člen OMR OMS Zlín


ODPOVĚĎ:

Velice děkujeme za dotaz. Z pohledu aktuálnosti problému musíme konstatovat, že myslivci samotní ani pokyny týkající se jejich činnosti nejsou kvalitně připraveny. Děkujeme za připomínky a jistě je zmíníme na zítřejším jednání. Na přípravě manuálu, jak zacházet s uhynulým kusem pracuje Myslivecká komise ČMMJ. A v krátké době by měla být k dispozici.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTÁZKA:

Dobrý deň,

mám dotaz k Vašej správe uverejnenej na vašom webe ČMMJ.

(http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Zprava-ze-spolecneho-setkani-k-aktualnimu-vyskytu-.aspx)

Z akého dôvodu je zastavený lov diviačej zveri na území kde bol zistený AMO? 

Absolutne tomu ako praktický poľovník nerozumiem! V apríli tohto roku u nás na Slovensku a aj v okolitých štátoch usporiadali členovia Európskej komisie workshop k AMO, kde nám prízvukovali aký je lov dôležitý, keď sa mor vyskytne u diviačej zveri. Veď predsa v tomto prípade nemôže pomôcť nič iné len lov vo všetkých vekových štruktúrach! Aj chovatelia predsa musia, pokiaľ sa tam mor vyskytne, zničiť celý chov ošípaných.


Ďakujem za odpoveď.


S pozdravom

Martina Hustinová


ODPOVĚĎ:  

Velice děkujeme za opravdu trefný dotaz. Současná opatření vycházejí ze všeobecných veterinárních opatření podle vyhlášky č. 202 z roku 2004. Tato opatření byla a jsou uplatňována u všech vyjmenovaných nákaz, tzn. podobná opatření byla vztažena ke klasickému moru prasat, prasečí nebo ptačí chřipce apod. Jedná se o primární opatření zabránění šíření nákazy. Nyní by se měl vytvořit tzv. eradikační plán nákazy, ve kterém doufáme, že se stanovisko Státní veterinární správy výrazně změní. Pohled na opatření vztahující se k lovu ve vztahu AMP (Africký mor prasat), prošel dynamickým vývojem v posledních třech letech. Na začátku epidemie v Pobaltí v roce 2014 státní autority prosazovaly striktní zákaz lovu, přikrmování apod. Nicméně s přibývajícími zkušenostmi je jedinou cestou zastavení šíření viru vytvoření širokého pásma s velice nízkou husototou černé zvěře (max. 0,5 ks/100ha) v okolí ohniska. Důkazem funkčnosti tohoto opatření je zastavení šíření na SV Polska. Sice se nejednalo a aktivní opatření, ale nákaza se od roku 2014 dále nešíří na západ jen díky tomu, že zde existuje pás velice intenzivní zemědělské krajiny téměř bez divokých prasat. Tento postup budeme prosazovat i na zítřejším jednání, protože jen toto vidíme jako jedinou možnost zastavení nebo zpomalení šíření nákazy AMP.

 

Miloš Ježek, člen MR ČMMJ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13084
 
2146
 
629
 
2247


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.