Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Plošná aplikace toxického jedu proti hrabošům

Plošná aplikace toxického jedu proti hrabošům

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský povolil (ÚKZUZ), rezortní organizace Ministerstva zemědělství, v souvislosti se zvýšeným výskytem hraboše polního, povolil na ochranu rostlin, od 5. srpna do 2. prosince 2019, omezené a kontrolované použití přípravku Stutoxu II (5114-0). Aplikace přípravku musí být nahlášena nejpozději 3 dny před zahájení aplikace přípravku ÚKZUZ a v případě, je - li ošetřovaný pozemek součástí honitby i uživateli honitby. Na zemědělské půdě, v ovocných sadech, vinicích, remízcích a polních příkopech mohou zemědělci rozmístit výrazně toxický jed. Dle České ornitologické společnosti plošná aplikace ohrožuje i další druhy živočichů např. polní ptáky. Ministerstvo životního prostředí reaguje na rozhodnutí ÚKZUZ. Aktivovalo Českou inspekci životního prostředí, aby případy šetřila a případné porušení zákona o ochraně přírody postihovala. Ornitologové žádají veřejnost o nahlášení při nálezu živočicha s podezřením na otravu.I my na sociálních sítích evidujeme první fotografie uhynulých zajíců. Uživatel honitby, kde k případu došlo, řeší tento případ s Policii ČR. V tuto chvíli dochází k rozboru uhynulé zvěře. Až na základě výsledků lze informovat veřejnost, co bylo příčinou uhynutí. Aktuálně jsme domluvili spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti v Jilovišti, která se bude s námi podílet na rozborech uhynulé zvěře. Žádáme uživatelé honiteb, aby nás informovali, kde by hrozila otrava zvěří tímto toxickým jedem na adrese: stepanka.fiserova@cmmj.cz. Budeme monitorovat případný rozsah škod.

Autor: AG

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.