Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Příprava evropských myslivců na eradikaci afrického moru prasat

Příprava evropských myslivců na eradikaci afrického moru prasat

 

Ve středu 30.1. proběhla v Dortmundu v rámci výstavy Jagd & Hund konference k tématu afrického moru prasat „Preparing European Hunters to Eradicate African Swine Fever“. Na konferenci vystoupili významní hosté, např. eurokomisař Vytenis Andriukaitis, poslanec Evropského parlamentu a prezident odborné skupiny pro Biodiverzitu Karl-Heinz Florenz nebo Nikolaus Kriz z Evropské agentury pro bezpečnost potravin. Přítomni byli také zástupci potravinářského průmyslu.

Konferenci zahájil,v září loňského roku zvolený prezident FACE, Torbjörn Larsson slovy: „Lovci jsou oči a uši přírody a hrají důležitou roli při eradikaci AMP. Zároveň však potřebují podporu, aby svou činnost mohli efektivně vykonávat. Dnes již máme velké množství zkušeností, které můžeme nabídnout a které mohou hrát významnou roli při rozhodování o využití různých opatření.

Druhým v pořadí byl Vytenis Andriukaitis, který přes videozprávu sdělil, že lovci mají podporu z nejvyšších míst evropské komise. Mluvil i o těžkostech s AMP a o tom, že kontrola a eradikace nákazy jsou hlavní cíle, protože AMP ohrožuje ve velkém měřítku potravinářský sektor a také populace černé zvěře. Apeloval na loveckou veřejnost, aby si každý jednotlivý lovec uvědomil rizika šíření AMP.

Dále promluvila federální ministryně zemědělství Julia Klöckner, která opět upozornila na velká rizika šíření AMP napříč Evropou a na rizika přenosu. Uvědomuje si také důležitost vzájemné spolupráce zúčastněných stran.

K problematice se také vyjádřil prezident Německého mysliveckého svazu Hartwig Fischer. Kritizoval zejména plot na hranici s Dánskem, protože skutečným vektorem přenášení AMP je člověk. Během dne vystoupili také představitelé mysliveckých organizací, kteří měli možnost prezentovat jejich dosavadní zkušenosti, a to Linda Dombrovska (Lotyšsko) a Andra Hamburg (Estonsko). Prostor dostal také zástupce belgických myslivců, který prezentoval současnou nelichotivou situaci v jejich zemi.

Za Českou republiku vystoupil Miloš Ježek, který prezentoval opatření realizovaná v souvislosti s eradikací afrického moru prasat u nás, s důrazem na význam myslivců a mysliveckého výzkumu v krizovém managementu této nebezpečné nákazy.  Česká republika zatím zůstává jedinou Evropskou zemí, které se podařilo AMP nejen zastavit, ale vypadá to, že i úspěšně eradikovat. Zároveň bylo zmíněno, že Česká republika bude v nejbližší době pravděpodobně vyhlášena za prostou AMP.

Zajímavý výstup na konferenci měl také Dr. Vittorio Guberti, který uvedl, že na základě zkušeností pravděpodobně neexistuje prahová hranice populační hustoty pro zamezení šíření AMP. Bylo i zmíněno současné šíření AMP na území Číny a Mongolska. Detailní report celé konference můžete očekávat v březnovém čísle časopisu Myslivost a na našich webových stránkách.

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.