Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Prohlášení HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k soudnímu sporu

Prohlášení HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k soudnímu sporu

14.7.2017

 
Vážení kolegové myslivci a přátelé myslivosti.

Dovolujeme si Vás krátce informovat o skutečnosti, jež je Vám již jistě známa, a to o prohrané soudní při se společností DevClub s.r.o. Jak jsme Vás již informovali při našich výjezdech na Vaše Okresní Sněmy, na jednání myslivecké rady ČMMJ, na Vašem Sboru zástupců, bohužel se potvrdila naše vážná podezření o vysoce neprofesionálním vedení společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., našimi předchůdci v představenstvu společnosti včetně tehdejší ředitelky Zumrové.

Úterní rozhodnutí soudu ve věci platnosti/neplatnosti podané výpovědi z nájmu společnosti DevClub s.r.o., bohužel potvrdilo diletantský a arogantní postup minulého představenstva, za které nyní sklízíme trpké plody. Přes velmi nepříjemný výrok a zdůvodnění soudkyně prvoinstančního soudu je představenstvo společnosti připraveno pokusit se zvrátit stávající soudní výrok v odvolacím řízení, nicméně přiznejme si, že šance je velmi malá především vzhledem k výpovědím u soudu, které z úst bývalých členů představenstva (Zumrová, Kraus) přímo potvrdily, že vedení pojišťovny bylo od prvopočátku informováno o skutečných záměrech společnosti DevClub s.r.o.

Rádi bychom Vás touto cestou ujistili, že i přes tento výrok soudu se jedná o začátek složité cesty ve vyjednávání s představiteli společnosti DevClub s.r.o., neboť k případnému reálnému uplatnění škody je ještě dlouhá cesta. I přes tuto skutečnost je dnes zcela jasné, že představenstvo společnosti vyvodí ze soudního rozhodnutí potřebné závěry a je připraveno velmi důsledně v souladu s doporučením našich právních poradců veškeré nemalé škody po bývalých členech představenstva vymáhat. Představenstvo Vás touto cestou ujišťuje, že bude maximálně hájit zájmy HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., a je přesvědčeno, že škoda, která byla společnosti díky „odborné práci minulého představenstva“ způsobena bude postupně do společnosti vrácena.

Ještě bychom v této souvislosti si dovolili informovat, že pozice pojišťovny v otázce finanční je velmi dobrá, pokračuje implementace nových a upravovaných produktů tak, aby nic nebránilo jejich uvedení na trh ve druhé polovině tohoto roku. Je třeba zdůraznit, že případné plnění vůči společnosti DevClub s.r.o., není v této chvíli na pořadu dne a představenstvo spolu s auditorem realizovalo dostatečné rezervy na případné plnění v příštích letech v návaznosti na další soudní jednání, jež v této záležitosti jsou vedena.

Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., Vám touto cestou sděluje, že na jeho záměru významně rozšířit a posílit pojišťovací činnosti společnosti se nic nemění a pokračuje v naplnění schváleného obchodního plánu pro r. 2017 a další roky.

 S pozdravem lesu, myslivosti a HALALI zdar.

 Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s.        
                                                              

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13084
 
2146
 
629
 
2247


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.