Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Reprízy pořadu Tisíc let české myslivosti

Reprízy pořadu Tisíc let české myslivosti

Jak jsme slíbili, přinášíme Vám přehled dílů Tisíc let české myslivosti, jejichž reprízy se vysílá od 4.3.2010. Od 22. dubna můžete očekávat 8 nových dílů!

 
 
8. Pan profesor - 4.3.2010 16,30
 
Nejvýraznější současnou osobností české a moravské myslivosti je Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., čestný předseda Českomoravské myslivecké jednoty a vicepresident komise CIC pro výstavy a trofeje. Jak poznáme, zachytit jeho bohatou činnost nebylo jednoduché. Podíváme se s ním na Mendelovu lesnickou a zemědělskou univerzitu v Brně, kde se zasloužil o vybudování oboru myslivost, na jeho působení zkušebního komisaře, do honitby za srnci i na mnoho dalších míst. Z názorů našich i zahraničních myslivců na jeho osobu poznáme, jaké úctě se u nás i v Evropě těší. 
 
 
9. Mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě - 11.3.2010 16,30    
 

Podobně jako naši sportovní střelci patří k absolutní špičce i naši střelci lovečtí, kteří se často vrací z vrcholných soutěží s medailemi. Tentokrát budeme krok za krokem na brokových i kulových střelištích sledovat napínavou cestu našich reprezentantů na Mistrovství Evropy v lovecké kombinaci, které se konalo v roce 2008 v Polsku, za absolutním vítězstvím v týmech. Příběh dobré party střelců, která výborně reprezentovala Českou republiku i Českomoravskou mysliveckou jednotu (a s českými zbraněmi, optikou i střelivem), naplnil zase celý pořad.

 
 
10. Jelení zvěř v Krušných horách; Pozvánka na zámek Úsov; Český fousek - 18.3.2010 16,30
 
1. Ing. Jan Ferkl, ředitel Krajského ředitelství Teplice Lesů České republiky, nám bude zasvěceným průvodcem po problémech se škodami, které na lesních porostech v Krušných horách působí jelení zvěř. Její nepřiměřené, příliš početné stavy se staly po imisích a exhalacích, jimiž škodil v druhé polovině minulého století sám člověk a jejichž následky nyní naši lesníci se značným úsilím odstraňují, další hrozbou pro krušnohorské lesy. Odvrátit ji může jedině spolupráce lesníků s myslivci.
2. Moravský zámek Úsov, ležící v krajině pod Jeseníky a přestavěný z největšího severomoravského, původně gotického hradu, nabízí návštěvníkům mimo jiné expozici Lovecko-lesnického muzea. Ta je stará již přes sto let, dodržuje původní lichtenštejnskou koncepci a soustřeďuje přes 4000 exponátů (trofejí, preparátů a podobně) domácí i exotické fauny, ale také třeba zbraně pytláků zabavené tehdejšími hajnými.
3. Nejznámějším a nejužívanějším národním plemenem loveckého psa je český fousek, který byl uznán Mezinárodní kynologickou federací v roce 1964. Sklízí domácí i světové úspěchy jak pracovní (například jedenáctkrát vyhrál Memoriál Karla Podhajského), tak výstavní (například vítěz Světové výstavy ve Švédsku 2008). V příspěvku se podíváme na historii plemene, ale především představíme v pracovních ukázkách některé současné špičkové jedince.
 
 
 
11. Zlatá srnčí trofej - 25.3.2010 16,30 
 
Reportáž z již třicátého osmého národního finále „Zlaté srnčí trofeje“, které se konalo v Bystřici pod Lopeníkem, přináší také další informace o historii i současnosti této oblíbené celorepublikové postupové soutěže pro děti se zájmem o přírodu a myslivost, kterou organizuje Českomoravská myslivecká jednota. Téma je to natolik zajímavé, aktuální a inspirativní, že je mu věnován jeden celý díl cyklu.
 
 
 
12. První svatohubertské kulinářské slavnosti; Myslivecký výzkum; Předběžné zkoušky barvářů - 1.4.2010 16,30
 
1. Zvěřina je mimořádně kvalitní potravina s vysokou dietetickou hodnotou – a když ji někdo ještě umí opravdu dobře připravit, užívají si gurmánského zážitku i ti, kdo myslivost a myslivce zrovna „nemusí“. Povídání o jejím získávání i kuchařské úpravě je spojeno s návštěvou Prvních svatohubertských kulinářských slavností na Klokočné, kde se svými recepty pochlubili jak profesionálové z Asociace kuchařů a cukrářů ČR, tak nejlepší kuchaři-amatéři z řad myslivců. 
2. Věda a výzkum vždy měly v myslivosti své místo a v poslední době se sílícími civilizačními tlaky na přírodu jejich význam roste. Jedním z vědeckých pracovišť je i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V jejích laboratořích i v terénu představíme týmy genetiků, kteří se soustřeďují na mufloní zvěř a na nejznámější chov kozy bezoárové u nás.
3. Jednou z pracovních skupin loveckých psů jsou barváři, jejichž hlavním úkolem je dohledat poraněnou zvěř. Tuto svou schopnost ovšem musí ověřit na náročných zkouškách. Loňské předběžné zkoušky barvářů, které každoročně organizuje Českomoravský klub chovatelů barvářů, se konaly v honitbě Mysliveckého sdružení Stupava pod hradem Buchlovem. A právě tam se na výkony těchto psů podíváme. 
 

13. Můj přítel rys; Jelení říje – svátek myslivců; Myslivecká rodina - 8.4.2010 16,30
 
1. Příspěvkem do diskuse o velkých šelmách v české a moravské přírodě, které tu byly na společenskou objednávku již před staletími vyhubeny a nyní se zase postupně vracejí, bude souboje králů našich lesů zamyšlení nad historií i současností výskytu rysa ostrovida v Beskydách. Průvodcem nám bude výtvarník Ludvík Kunc, velký znalec velkých šelem, spolupracovník ostravské zoologické zahrady, ale také třeba nositel umělecké ceny ČMMJ, který se rysům a jejich problematice věnuje už půl století.
2. Vrátíme se ještě k loňské jelení říji, která je vždycky svátkem všech myslivců, protože troubení a souboje králů našich lesů patří k vrcholným zážitkům milovníků přírody. V jejím průběhu se povedlo na kameru natočit opravdovou raritu – úspěšné přivábení jelena ve volné přírodě. Vábičem byl v tomto případě mistr Evropy ve vábení jelenů z roku 2005 Josef Kapras, kterého už známe z předchozích dílů cyklu.
3. Jedním příkladem za všechny myslivecké rodiny, kde se láska k přírodě a myslivosti dědí z generace na generaci - a kterých u nás vůbec není málo a tvoří poctivý základ naší myslivosti, budou Svačinovi z Iváně u Přerova, kde Hubertovu víru vyznávají děda, otec, syn i dcera. A to nemluvíme o strýcích, bratrancích a dalším rozvětveném mysliveckém příbuzenstvu rodiny. 
 
  
14. Český teriér; Malíř přírody;Vojenské lesy a statky – honitba Libavá - 15.4.2010 16,30
 
1. Dvě naše plemena loveckých psů jsou Mezinárodní kynologickou federací F.C.I. uznána jako původní národní – český fousek a český teriér. Ten druhý je sice mezi myslivci méně oblíbený a také má kratší historii než český fousek, ale i tak si našel dost příznivců. Reportáž z klubové výstavy českých teriérů v  Počátkách je proložena ukázkami práce, především při nácviku dosledu, tohoto nepočetného, ale zdatného pomocníka v našich honitbách.
2. Když se řekne Václav Nasvětil, většině myslivců se asi vybaví oblíbené obrazy zvěře, které visí v zahraničních šlechtických sídlech stejně jako v našich horských hájenkách, které doprovázejí mnoho mysliveckých akcí. Jeho tvorba ale byla a je pestřejší – o ní, o malířově komplikované cestě k dnešním úspěchům, o velké souborné výstavě k jeho šedesátinám, ale především o jeho silném citovém vztahu k naší přírodě, zvěři a myslivosti si budeme povídat – a přitom se dívat na jeho obrazy. 
3. Při návštěvě honitby Libavá, která patří do divize Lipník nad Bečvou Vojenských lesů a statků České republiky, se dozvíme něco o tom, jaké dlouhodobé úsilí zdejších lesníků stálo a stojí za dnešní kvalitou chovu jelení zvěře. Honitba proslulá našimi nejlepšími trofejemi jelenů z volnosti byla za přínos světové myslivosti oceněna Mezinárodní radou pro myslivost a ochranu zvěře C.I.C prestižní cenou Edmonda Blanca. 
 
 Reprízy jsou v pátek a sobotu.

Autor: Bc. Hana Obrdová

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.