Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

SVS ukončila zákaz použití antiparazitik

SVS ukončila zákaz použití antiparazitik

Ukončení platnosti MVO

 

Státní veterinární správa ukončila k dnešnímu dni (9. 4. 2018) mimořádná veterinární opatření ze dne 25. 1. 2018, č. j. SVS/2018/011578-G zakazující použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře.

Důvodem, proč koncem letošního ledna SVS toto nařízení vydala, byla skutečnost, že v honitbách, kde jsou antiparazitika použita, je na několik týdnů znemožněna konzumace zvěřiny. To by negativně ovlivnilo lov divokých prasat. V souvislosti s výskytem afrického moru prasat je přitom klíčové maximální zintenzivnění lovu černé zvěře na celém území ČR.

Požadavek zákazu antiparazitární léčby vznesla v polovině ledna ČMMJ. Uživatelé honiteb, kteří měli pro letošní rok již zakoupená antiparazitika a nemohli je z důvodu uvedeného nařízení v průběhu února použít, mohou nyní žádat o náhradu vynaložených nákladů Ministerstvo zemědělství. Kromě potvrzení od příslušné krajské veterinární správy o tom, že ztráty vznikly za okolností, které zakládají nárok na náhradu nákladů a ztrát, je nutné předložit relevantní daňový doklad dokumentující nákup přípravků. Nárok lze uplatnit pouze u přípravků zakoupených před vyhlášením předmětných MVO. Detailnější informace a kontakty na Ministerstvo zemědělství jsou na následujícím odkazu ZDE.

Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 44 uhynulých divokých prasat. Vyšetřeno ve SVS bylo dosud 40 vzorků. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u dvou kusů nalezených v katastrálním území Kostelec u Zlína a Lípa nad Dřevnicí ve vysoce rizikové oblasti, ve 38 případech bylo vyšetření negativní. V současné době se čeká na výsledek vyšetření 4 zbývajících kusů. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 334 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.

V oblasti s intenzivním odlovem bylo v průběhu února uloveno 2463 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Uherské Hradiště (441), Hodonín (378) a Kroměříž (374). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

Autor: MNe

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.