Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Setkání předsedů Okresních mysliveckých spolků

Setkání předsedů Okresních mysliveckých spolků

Dne 19.2. 2010 proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky setkání předsedů Okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty.

 
Českomoravská myslivecká jednota přijala pozvání předsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Ing. Jiřího Papeže, který na krátkém semináři seznámil přítomné s výsledky práce výboru jemuž předsedá, především s dosaženými úspěchy při podpoře myslivosti v rámci dotační politiky. 
Vedení Českomoravské jednoty využilo tohoto jednání k podání informací ohledně dopisové kampaně, která má podpořit snahu ČMMJ zachovat stávající znění zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Přeseda Ing. Jaroslav Palas dále hovořil o problematice změny Trestního zákoníku a iniciativě Moravskoslezského kraje ohledně možnosti uvolňování finančních prostředků na ochranu komunikací proti zvěři z fondů Odborů dopravy jednotlivých krajů.
Jednatel ČMMJ Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. následně seznámil přítomné o průbehu příprav IV. sjezdu ČMMJ, včetně časového harmonogramu.
V dalším programu promluvili členové Myslivecké rady ČMMJ Ing. Miroslav Kraus, JUDr. Jiří Kšica, Jiří Procházka, Ing. Vladimír Diviš a Judr. Jiří Vaněk.
Dále promluvilůi zástupci obchodních organizací ČMMJ a podali zprávu o výsledcích hospodaření. Potěšující byla zpráva předsedy Dozorčí rady Interlovu Ing. Petra Černíka. Ekonomika této společnosti je opět zisková a podnik hledá nové možnosti jakými službami a produkty by do budoucna mohl podpořit myslivecké organizace. Šéfredaktor  Ing. Kasina podal informaci o problematice ohledně časopisu Myslivost. Kromě jiného upozornil na pokles zájmu adeptů o první lovecký lístek o tento časopis. V závěru vystoupil ředitel Ing. Antonín Stibůrek se zprávou z pojišťovny Halali a zástupce pojišťovny Hamburk Mannheimer. 

Autor: Ing. Luděk Králíček

Fotogalerie

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.