Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Stanovisko MZe k individuálním a společným lovům

Stanovisko MZe k individuálním a společným lovům

Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství

 
V poslední době se v myslivecké mluvě začalo používat slovní spojení „společná čekaná“. Ministerstvo zemědělství je nuceno v  této souvislosti upozornit, že výše uvedené slovní spojení dvou odlišných způsobů lovu (společného a individuálního) je nešťastné ve vztahu k zákonu o myslivosti a prováděcím vyhláškám. Uvedený výraz je také matoucí jak pro samotné myslivce, tak pro orgány státní správy myslivosti, řešící správní delikty na úseku myslivosti a Policii ČR, řešící trestné činy pytláctví.
Společnou čekanou se totiž někdy nesprávně označuje společný lov - naháňka se slíděním (Eberhard Eisenbarth, Ekkehard Ophoven „Naháňka se slíděním“, 2004).
Naháňka se slíděním spočívá v tom, že lovci, účastníci společného lovu, zaujmou stanoviště na zpravidla nízkých otevřených posedech (tzv. „naháňkových“) rozmístěných na místech s možností bezpečné střelby a „čekají“ až kolem nich bude přecházet zvěř uvedená do pohybu honci či lovecky upotřebitelnými psy. Takový společný lov musí mít svého vedoucího a povolenku k lovu pro každého lovce lze nahradit hromadnou povolenkou k lovu (viz § 46 odst. 2 zákona o myslivosti). Tento způsob společného lovu je v poslední době využíván zvláště ve větších lesních honitbách, s dostatkem černé zvěře, popřípadě jelena evropského, siky japonského nebo muflona. Nutno upozornit, že v souladu se zákonem o myslivosti je možno při tomto společném lovu lovit sele a lončáka prasete divokého, koloucha a laň jelena evropského a siky japonského, muflonku a muflonče, pokud nemá uživatel honitby v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení, popřípadě uložení úpravy stavu zvěře nebo zrušení chovu podle § 39 uvedeno, že při této úpravě neplatí některé zakázané způsoby lovu, konkrétně se jedná o § 45 odst. 1 písm. u).
 
Užití pojmu „společná čekaná“ je nesprávně užíváno i v případech, kdy se několik lovců domluví na tom, že obsadí kazatelny (posedy) v určité části honitby ve stejném čase. V tomto případě jde však o několik individuálních lovů prováděných najednou. Takový lov nemá vedoucího lovu a nelze lovit na základě hromadné povolenky k lovu.
Ministerstvo zemědělství doporučuje, aby z výše uvedených důvodů nebylo slovní spojení „společná čekaná“ užíváno. Pro individuální lov větší skupiny myslivců, například v určité lokalitě z důvodů zamezení škod na zemědělských plodinách a porostech se jeví jako vhodnější užívat např. výraz „organizovaná čekaná“, aby bylo naprosto zřejmé, že se jedná o lov individuální a nikoli společný.
 
 
Závěrem je třeba upozornit ještě na jeden relikt přežívající mezi některými myslivci z dob zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, kdy podle § 31 odst. 2 povolenky k lovu nepotřeboval myslivecký hospodář a osoby vykonávající právo myslivosti v jeho přítomnosti. Podle platné právní úpravy však povolenku k lovu musí mít každý, kdo loví, tedy i osoby v přítomnosti mysliveckého hospodáře, a to včetně mysliveckého hospodáře. Kdo tedy jedná podle již dvanáct let neplatné právní úpravy a loví bez povolenky v doprovodu mysliveckého hospodáře, dopouští se neoprávněného lovu, tedy přestupku, nebo až trestného činu pytláctví.
 
Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13084
 
2146
 
629
 
2247


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.