Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Stručná reakce k článku „Bordel v Jugmannce?“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ

Stručná reakce k článku „Bordel v Jugmannce?“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ

5.9.2018

 

V časopise „Svět myslivosti“, číslo 9/2018, byl zveřejněn článek nazvaný „Bordel v Jugmannce?“ aneb Jak to bylo doopravdy s pronájmem budovy bývalého sídla ČMMJ, který se týká soudního sporu o oprávněnost výpovědi nájmu vedeného mezi pojišťovnou HALALI, všeobecná pojišťovna,a.s. a společností DevClub s.r.o., včetně rozhovoru s paní Stanislavou Šůsovou, jednatelkou společnosti DevClub, o této problematice. Tento článek a rozhovor obsahují nepřesné nebo nepravdivé informace, které pojišťovna HALALI považuje za nutné uvést na pravou míru.

 

i)       Je pravdou, že soudy rozhodly ve sporu stran, že výpověď nájmu daná společnosti DevClub předchozím vedením pojišťovny HALALI nebyla oprávněná. Nájem však přesto netrvá, neboť ke dni 28. 2. 2017 skončil uplynutím doby, na kterou byl sjednán, když společnost DevClub nepožádala o jeho prodloužení. Užívání prostoru společností DevClub proto nebude umožněno.

 

ii)        Pojišťovna HALALI respektuje závěry soudů o neoprávněnosti výpovědi a je připravena nahradit společnosti DevClub skutečně vzniklou škodu, pakliže tato bude doložena, což se prozatím nestalo.

 

iii)       Společnost DevClub vyzvala pojišťovnu HALALI k náhradě škody ve výši cca 14,5 milionu korun, většina této údajné škody však nebyla pojišťovně HALALI žádným způsobem doložena. Společnost DevClub předložila posudek pouze ohledně škody na movitých věcech, který však z důvodu vad jeho obsahu nelze akceptovat. Na výzvu k doložení výše škody v celém rozsahu společnost DevClub doposud nijak nereagovala. Vedení pojišťovny HALALI je povinno jednat s péčí řádného hospodáře a nemůže tak rozhodnout o zaplacení náhrady škody, u které nemá postaveno najisto, že vznikla ve výši, kterou společnost DevClub tvrdí.

 

iv)        Pojišťovna HALALI se nebrání jednání o mimosoudním vyřízení věci, za tímto účelem také proběhlo osobní jednání mezi zástupci obou stran a písemná komunikace právních zástupců. Společnosti DevClub bylo opakovaně sděleno, že podmínkou k dobrovolnému plnění je doložení výše škody, na což společnost DevClub doposud nereagovala.

 

v)     Exekuce byla zahájena kvůli opoždění platby v důsledku administrativního nedopatření při komunikaci ohledně způsobu úhrady, nikoliv kvůli tomu, že by pojišťovna HALALI neměla zájem hradit své dluhy. Dlužná částka byla zaplacena předtím, než se pojišťovna HALALI o zahájení exekuce vůbec dozvěděla a exekuce byla díky tomu obratem ukončena.

 

vi)    Tvrzení, že pojišťovna HALALI nechce společnosti DevClub vydat věci, které byly odvezeny z pronajatého prostoru je zcela lživé. Naopak, pojišťovna HALALI opakovaně od počátku roku 2016 vyzývá společnost DevClub k tomu, aby si tyto věci převzala a poskytla k tomu součinnost, avšak marně.

 

Podrobné vyjádření pojišťovny HALALI ke shora uvedenému článku a rozhovoru bude uveřejněno v dalším čísle časopisu „Svět myslivosti“.


 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.