Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Vlkem se zabývali na Zemědělském výboru

Vlkem se zabývali na Zemědělském výboru

ČMMJ se bude při vytváření managementu populace vlka aktivně zapojovat

 

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny ČR měl na programu 9. jednání problematiku škod páchaných vlky na hospodářských zvířatech v České republice. Na jednání byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a poškození chovatelé. ČMMJ se zúčastnila jako host. Došlo k dohodě mezi MZe a MŽp, že bude společně vytvořen management populace vlka. Do budoucna mají být přijata taková opatření, která minimalizují negativní působení vlka a případné škody budou adekvátně nahrazeny. ČMMJ se chce na vytváření opatření aktivně podílet. Prvním naším krokem bude zorganizování semináře začátkem září, na kterém se sejdou všichni zástupci dotčených stran a budou společně hledat možná řešení.

Zkrácený zápis najdete v přiloženém dokumentu.

Přiložené dokumenty

 Zápis (pdf - 83,58 KB)

Zápis z jednání Zemědělského výboru

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.