Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Vyšetření na Aujezkyho chorobu, zástřelné

Vyšetření na Aujezkyho chorobu, zástřelné

Ministerstvo zemědělství

 

Ministerstvo  zemědělství - odbor statní správy lesů myslivosti  a rybářství  ve spolupráci  se Státní správou myslivosti Vám zasílá přěhled nejčastějších dotazů k monitoringu Aujeszkyho choroby a odpovědi na tyto dotazy. 
 
Monitoring je zaveden na základě úpravy metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. 
 
Žádáme orgány státní správy myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, aby s těmito informacemi seznámily všechny uživatele honiteb ve své působnosti.
 
 
 
1.  Musí být na objednávce laboratorního vyšetření uveden lovec?
 
Nemusí, může zde být uveden i uživatel honitby.
 
 
2.  Kdo podává žádost o proplacení zástřelného a kde se odevzdává?
 
Žádost podává vždy pouze lovec (fyzická osoba) na Krajskou veterinární správu (KVS), nikoliv na Státní veterinární ústav.
 
 
3.  Kam se odevzdávají odebrané vzorky? Přímo do SVÚ nebo na inspektorát?
 
Na místo pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce nebo na KVS.
 

4.  Jaké číslo účtu se udává na žádost o proplacení?
 
Číslo účtu si stanoví sám žadatel o zástřelné, SVS neověřuje majitele účtu.
 

5.  Kdo a kam odevzdává vzorek, pokud jde ulovený kus do zvěřinového závodu? 
 
Vzorek odevzdává lovec nebo si dohodne odevzdání vzorku s personálem zvěřinového závodu.
 
 
6.  Je monitoring povinný?
 
Ano, monitoring je zahrnut mezi povinné úkony Metodiky kontroly zdraví  zvířat. Za odevzdaný vzorek má lovec nárok na zástřelné ve výši 1000 Kč. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odevzdané vzorky odebrané v zamořené oblasti africkým morem  prasat (okres Zlín) a v zóně s intenzivním odlovem (části krajů: Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský).


Autor: MN

 
Národní myslivecké slavnosti 2018 Navštívili jste letos naše Národní myslivecké slavnosti a jak jste byli spokojeni?
 
129
 
15
 
192


Partneři webu

Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.