Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zákaz olova si líbit nedáme

Zákaz olova si líbit nedáme

 


V uplynulých letech se objevily informace o plánovaném úplném zákazu střeliva s olověným jádrem a rybářských olůvek. Tato iniciativa přichází z Evropské komise, která pověřila agenturu ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) shromažďováním informací stran rizik a dopadů zákazu olověného střeliva a rybářských olůvek s cílem obojí v nadcházející době zakázat. Ve své následné zprávě pak ECHA doporučila zavedení dalších, zpřísňujících opatření pro regulaci používání olova s tím, že dotčené způsoby používání olova (olověné střelivo, rybářská olůvka) představují riziko pro životní prostředí a zdraví občanů.

Českomoravská myslivecká jednota k tomuto tématu již v minulosti prezentovala stanovisko [odkaz: http://www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Tiskova-konference-k-navrhu-zakazu-olova.aspx] založené především na myslivecké praxi. Naše analýza ukázala zásadní argumentační nedostatky studie, jejímž závěrem bohužel je návrh plošného zákazu prodeje olověného střeliva v celé EU nehorázně odůvodněný snadnou vymahatelností takového nařízení. Na úrovni primárního výzkumu rozebralo a zneplatnilo [odkaz: https://gunlex.cz/clanky/hlavni-clanky/3265-analyza-lex-z-s-ke-zprave-echa-doporuceni-k-uplnemu-zakazu-oloveneho-streliva] argumenty ECHA také sdružení majitelů zbraní LEX. Poslední akci jménem myslivců i ostatních střelců a rybářů v Česku, v součtu téměř jednoho milionu občanů, uspořádal spolek LIGA LIBE bojující za práva slušných bezúhonných občanů na zbraň či sebeobranný prostředek a bojující proti populistickým zákazům v této oblasti, v jehož vedení je osobou Bohumila Straky zastoupena i Českomoravská myslivecká jednota.

Představitelé LIGY LIBE navštívili v jediný den předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, Úřad vlády, kde je jménem premiéra Andreje Babiše toho času na pracovní cestě v zahraničí přijal ředitel Odboru koordinace evropských politik Štěpán Černý i ministra životního prostředí Richarda Brabce. Všem politikům byla doručena protestní nóta, která politickou reprezentaci České republiky vyzývá k odmítnutí plošného zákazu olova ve střelivu. Za olovo nejsou cenově ani vlastnostmi srovnatelné náhražky. Jeho zákaz by znamenal větší nebezpečí při lovu kvůli vyšší odrazivosti střel z jiných materiálů, větší utrpení zvěře kvůli menší energii střely i vyšší náklady kvůli vyšší ceně alternativního střeliva. Neznamenal by však snížení zátěže životního prostředí, protože alternativní materiály jsou stejně, ne-li více škodlivé. Všichni politici obdrželi v podobě originálních střel z bitvy u Slavkova důkaz toho, že olovo se ve volné přírodě ze střel neuvolňuje, a tedy nemůže tvořit takovou zátěž životního prostředí, jakou tvrdí ECHA.

Na oslovení ústavních činitelů reagovali někteří čeští europoslanci tvrzením, že se jedná o bouři ve sklenici vody, protože Evropská komise údajně žádný zákaz olova nechystá. To je ovšem jen částečná pravda. Je pravdou, že v současné době žádný takový návrh v EK nevzniká, ale to jen proto, že stávající EK si uvědomuje, že jej do konce svého mandátu v tomto roce už připravit nestihne. Na druhou stranu ale zadání pro agenturu ECHA bylo jednoznačné: Pokud bude prokázána škodlivost olova, což z pohledu ECHA byla, měly by závěry studie být podkladem pro jeho zákaz. Ten navíc nemá proběhnout legislativní cestou, ale pouhým dopsáním olova na seznam zakázaných látek REACH, Annex V [odkaz: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545], čili čistě byrokratickým úkonem.

Informace, z nichž vycházíme, máme takříkajíc z první ruky, protože se v debatě o olovu prostřednictvím Federace organizací pro myslivost v EU (FACE) angažujeme již 40 let od jejího založení, v posledních letech samozřejmě intenzivněji. FACE se sídlem v Bruselu reprezentuje 7 milionů evropských myslivců, přičemž její vědci, odborníci a právníci se přímo účastní mnoha jednání v pracovních skupinách v odborných komisích s úředníky z Evropské komise, takže informace má od zdroje, ty nejspolehlivější. Z dosavadních jednání jasně vyplývá, že cílem je plošný zákaz olova a jen je otázkou času, kdy k němu dojde. Nejčastěji zmiňované předpokládané datum zákazu je v letech 2021/2022.

Možnému zákazu olova se v obsáhlém článku věnuje také časopis Myslivost [odkaz: http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Koule-pro-politiky]. Ve středu 30. ledna poslouchejte Český rozhlas Radiožurnál, který bude vysílat komplexní reportáž o naší výzvě. Chystá se předání výzvy prezidentu Zemanovi, kardinálu Dukovi i premiéru Babišovi. Očekáváme reakce od Bezpečnostní rady státu, Evropské komise i samotné Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).
 

Českomoravská myslivecká jednota je vaše jednota. Zákaz olova si líbit nedáme. Společně to dokážeme.
 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.