Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze společného setkání k aktuálnímu výskytu Afrického moru prasat

Zpráva ze společného setkání k aktuálnímu výskytu Afrického moru prasat

28.6.2017

 
Ve středu 28.6.2017 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání dotčených subjektů k aktuální situaci ohledně Afrického moru prasat. Jednání se zúčastnili zástupci zainteresovaných subjektů včetně Českomoravské myslivecké jednoty. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semrád informoval podrobně o aktuální situaci a okolnostech souvisejících s objevem nakažených 2 kusů černé zvěře ve Zlínském kraji. V současné době probíhá důkladné šetření zaměřené na odhalení zdroje nákazy.

Státní veterinární správa uvedla, že stanovila mimořádná veterinární opatření podle platných veterinárních předpisů. Ty vycházejí ze standardních veterinárních postupů a spočívají především ve vymezení tzv. pásma mimořádných veterinárních opatření, které je v současné době v okruhu 10 km od ohniska nákazy. Po jednání s Evropskou komisí dojde od pondělí 3.7.2017 k rozšíření této oblasti na celý okres Zlín. V této oblasti je pak zakázán lov divokých prasat a jejich krmení. Platnost těchto mimořádných veterinárních opatření bude minimálně 2 roky. Nicméně jejich podoba se bude moci měnit na základě vývoje aktuálního stavu. V současné době byly učiněny nezbytné kroky k zabránění šíření nákazy, které bylo nutné provést okamžitě, a nyní je období, kdy je potřeba stanovit konkrétní podobu eradikačního postupu v tomto případě. Na tomto jednání tak byla ustanovena odborná komise, která má za úkol vypracovat eradikační program, který schvalují orgány Evropské unie a jednotlivých členských zemí. Komise byla sestavena ze zástupců zainteresovaných subjektů, a ústřední ředitel apeloval na konstruktivní a věcné jednání s důrazem přenosu zkušeností ze zemí, kde se již Africký mor prasat nachází.

Součástí setkání byla i diskuze a vyjádření jednotlivých zúčastněných. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. potvrdila velký negativní dopad nákazy na činnost svých členů v případě masivního šíření viru v populaci černé zvěře. Jednatelka ČMMJ Martina Novotná jasně deklarovala zájem o úzkou spolupráci s odpovědnými orgány. ČMMJ upozornila na nepřipravenost myslivců a uživatelů honiteb na možné vypuknutí nákazy, i přesto, že ostatní subjekty byly ze strany státních orgánů připravovány již od roku 2014. Toto musí být v co nejkratším možném termínu napraveno. Nicméně ČMMJ oceňuje současnou proaktivní práci státních orgánů a ochotou jej řešit i s nestátními institucemi.

ČMMJ dále upozornila na nutnost stanovit jasné postupy a pokyny pro myslivce, zejména ve vztahu k omezení lovu. Je potřeba stanovit postup jak mají myslivci zacházet s uhynulými, a v případě změny mimořádných veterinárních opatření a povolení lovu, i ulovenými divočáky. Kdo bude zajišťovat případnou likvidaci kadáveru a jeho odstranění z prostředí, jakou formou mají být odebírány vzorky z ulovených divokých prasat apod. ČMMJ také zmínila nejasnost v odpovědnosti škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích v perimetru ohniska nákazy, tzn. zůstává i v takovém případě, že byl zakázán lov, odpovědnost za škody na uživateli honitby?

První jednání odborné skupiny, které by mělo přinést odpověď na řadu otázek a nastolit další postup, bude v pátek a zsátupci ČMMJ se ho zúčastní. O jeho výsledcích Vás budeme informovat.

Pokud by jste měli jakékoliv otázky ohledně nákazy Afrického moru prasat a jeho výskytu v ČR, obraťte se na email cmmj@cmmj.cz, dotazy rádi zodpovíme, případně předáme SVS. 

 

 

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1556
 
565
 
3698
 
12187
 
1972
 
597
 
2055


Partneři webu

IMOFA Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p. Česká lesnická společnost

Spřátelené organizace

Silva Regina CIC FACE Výstaviště Lysá nad Labem Výstaviště České Budějovice Sellier & Bellot Česká zbrojovka a.s. Ústřední hodnotitelská komise trofejí Českomoravská kynologická jednota Pojišťovna Halali Myslivost Český rybářský svaz Český svaz včelařů Český zahrádkářský svaz Český svaz chovatelů