Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Zpráva ze společného setkání k aktuálnímu výskytu Afrického moru prasat

Zpráva ze společného setkání k aktuálnímu výskytu Afrického moru prasat

28.6.2017

 
Ve středu 28.6.2017 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné setkání dotčených subjektů k aktuální situaci ohledně Afrického moru prasat. Jednání se zúčastnili zástupci zainteresovaných subjektů včetně Českomoravské myslivecké jednoty. Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semrád informoval podrobně o aktuální situaci a okolnostech souvisejících s objevem nakažených 2 kusů černé zvěře ve Zlínském kraji. V současné době probíhá důkladné šetření zaměřené na odhalení zdroje nákazy.

Státní veterinární správa uvedla, že stanovila mimořádná veterinární opatření podle platných veterinárních předpisů. Ty vycházejí ze standardních veterinárních postupů a spočívají především ve vymezení tzv. pásma mimořádných veterinárních opatření, které je v současné době v okruhu 10 km od ohniska nákazy. Po jednání s Evropskou komisí dojde od pondělí 3.7.2017 k rozšíření této oblasti na celý okres Zlín. V této oblasti je pak zakázán lov divokých prasat a jejich krmení. Platnost těchto mimořádných veterinárních opatření bude minimálně 2 roky. Nicméně jejich podoba se bude moci měnit na základě vývoje aktuálního stavu. V současné době byly učiněny nezbytné kroky k zabránění šíření nákazy, které bylo nutné provést okamžitě, a nyní je období, kdy je potřeba stanovit konkrétní podobu eradikačního postupu v tomto případě. Na tomto jednání tak byla ustanovena odborná komise, která má za úkol vypracovat eradikační program, který schvalují orgány Evropské unie a jednotlivých členských zemí. Komise byla sestavena ze zástupců zainteresovaných subjektů, a ústřední ředitel apeloval na konstruktivní a věcné jednání s důrazem přenosu zkušeností ze zemí, kde se již Africký mor prasat nachází.

Součástí setkání byla i diskuze a vyjádření jednotlivých zúčastněných. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. potvrdila velký negativní dopad nákazy na činnost svých členů v případě masivního šíření viru v populaci černé zvěře. Jednatelka ČMMJ Martina Novotná jasně deklarovala zájem o úzkou spolupráci s odpovědnými orgány. ČMMJ upozornila na nepřipravenost myslivců a uživatelů honiteb na možné vypuknutí nákazy, i přesto, že ostatní subjekty byly ze strany státních orgánů připravovány již od roku 2014. Toto musí být v co nejkratším možném termínu napraveno. Nicméně ČMMJ oceňuje současnou proaktivní práci státních orgánů a ochotou jej řešit i s nestátními institucemi.

ČMMJ dále upozornila na nutnost stanovit jasné postupy a pokyny pro myslivce, zejména ve vztahu k omezení lovu. Je potřeba stanovit postup jak mají myslivci zacházet s uhynulými, a v případě změny mimořádných veterinárních opatření a povolení lovu, i ulovenými divočáky. Kdo bude zajišťovat případnou likvidaci kadáveru a jeho odstranění z prostředí, jakou formou mají být odebírány vzorky z ulovených divokých prasat apod. ČMMJ také zmínila nejasnost v odpovědnosti škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích v perimetru ohniska nákazy, tzn. zůstává i v takovém případě, že byl zakázán lov, odpovědnost za škody na uživateli honitby?

První jednání odborné skupiny, které by mělo přinést odpověď na řadu otázek a nastolit další postup, bude v pátek a zsátupci ČMMJ se ho zúčastní. O jeho výsledcích Vás budeme informovat.

Pokud by jste měli jakékoliv otázky ohledně nákazy Afrického moru prasat a jeho výskytu v ČR, obraťte se na email cmmj@cmmj.cz, dotazy rádi zodpovíme, případně předáme SVS. 

 

 

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1666
 
613
 
4032
 
13084
 
2146
 
629
 
2247


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.