Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Jules Verne by měl radost

Jules Verne by měl radost – Evropa dostává podobu sciens fiction

Líbí se vám větrné elektrárny?

V součastné době se v Senátu ČR projednává návrh zákona o podpoře čistých zdrojů energie. V Poslanecké sněmovně tento zákon velmi těsně prošel. Konfliktním bodem se kromě jiného staly také větrné elektrárny. Tato nechutná monstra možná v nejbližší době zamoří také naši krásnou Českou a Moravskou krajinu a doplní tak "nádherné" bilbordy, které dnes "zdobí" naše města i otevřenou krajinu.

Jsou větrné elektrárny skutečně ekologické?

Odmyslíme-li si každoroční úhyny ptáků (supi - Španělsko, orli mořští - Německo, na nočním tahu a v mlze - všechny druhy ptáků a netopýrů) na lopatkách větrných elektráren a skutečnost, že v oblastech výstavby není možné počítat s návratem různých živočišných druhů (tetřevovití, apod.), přichází otázka skutečného ekologicko- energetického přínosu.

Spočítáme-li si energetickou náročnost výroby technologie a instalace větrné elektrárny, vyjde nám v lepším případě energetický zisk nulový. V horším případě je energie vynaložená na výrobu a instalaci větrné elektrárny vyšší než samotný energetický přínos.

V čem je tedy přínos větrných elektráren?

Ekonomika je jako vždy až na prvním místě. Komu se tedy budování větrných elektráren vyplácí? Samozřejmě dodavatelům technologií, kteří již zamořili značnou část Evropy a hledají pro svoje výrobky další odbytiště. Dále pak lidem, kteří vydělávají na převodech zemědělských pozemků na pozemky stavební. Zisk mají také stavební firmy, které větrné elektrárny staví. To vše s podporou Evropské unie, která tuto oblast z našich daní nesmyslně dotuje, bez ohledu na výše uvedené skutečnosti.

Máte zájem aktivně projevit svůj názor na větrné elektrárny?

Obraťte se na svého senátora se svým názorem na tuto problematiku. V případě, že se podaří vrátit tento zákon do Poslanecké sněmovny bude také vhodné se obrátit na naše poslance. Uvědomme si, že i náš názor je důležitý a ekologickým prostředkem se dnes stává to co schválí a napíše na papír Bruselský úředník bez ohledu na skutečný stav věci.

Zákon o podpoře čistých zdrojů energie sám o sobě není špatný a pomáhá řešit otázky obnovitelných zdrojů. Otázka větrných elektráren by však zasluhovala vyšší pozornost a podrobnější analýzu skutečného přínosu tohoto zdroje energie pro životní prostředí a krajinu obecně.

Se svým názorem se můžete obrátit na svého poslance   http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw   nebo na svého senátora http://www.senat.cz/senatori/index.php?lng=cz . Necháme si opět svou laksností a nevšímavostí prodat a zastavět i tu poslední část české krajiny?

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.