Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Komentář ČMMJ k navrhované směrnici "Chytání do pastí"

Komentář Českomoravské myslivecké jednoty

V České republice neexistuje komerční lov jakékoli kožešinové zvěře. Výroba pastí není prováděna průmyslově, ale v malých rodinných firmách nebo si je myslivci vyrábějí sami.

Pasti jsou využívány následujícím způsobem:

  1. K tlumení predátorů, kteří v důsledku celoplošné vakcinace proti vzteklině ohrožují populace volně žijících živočichů.
  2. K odchytu spárkaté zvěře v oborních chovech za účelem řízení chovu nebo veterinární prevence.
  3. K odchytu loveckých ptáků, kteří uletěli při lovu.
  4. K lovu introdukovaných savců jako je ondatra pižmová nebo norek americký.

Národní legislativa zaručuje prevenci před týráním Zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. ve znění č. 77/2004 Sb.

Co se týká používání pastí myslivci je tato problematika školena na kurzech adeptů o první lovecký lístek a na kurzech pro myslivecké hospodáře, při kterých je také zkoušena.

Národní legislativa v součastné době vylučuje pasti, které neselektivně usmrcují volně žijící živočichy i pasti, které způsobují nějakým způsobem zranění a zvěř poraněnou drží v pasti.

V zásadě máme výhrady pouze k certifikování pastí. Evropské legislativa by měla řešit tuto problematiku rámcově a nezavádět další nesmyslné navyšování byrokracie.

Na lišku by se měly vztahovat stejné normy, jako na ostatní chytanou zvěř.

Vladimír Broukal

jednatel ČMMJ

Přiložené dokumenty

 ek_8_0_24.doc (doc - 22,02 KB)

Komentář

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.