Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Krok správným směrem - vyšetření vztekliny, trichinelózy a moru černé zvěře

Ve věstníku ministerstva zemědělství – leden 2005 v bodu 6. - Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2005 je pro myslivce několik důležitých informací. Věstník podává informace o veterinárních opatřeních, která jsou zdarma nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu. Aby nedošlo k chybnému výkladu předkládáme výňatek doslovných citací z tohoto dokumentu.

I.A. 2. Lišky

EpP100 VZTEKLINA orální vakcinace lišek kladením návnad podle programu SVS ČR.

I.A. 9. Masožravci volně žijící

EpG100 VZTEKLINA - kontrola nákazové situace

a) utracená, ulovená nebo uhynulá zvířata s indikací k tomuto vyšetření

b) 10 lišek na lišek na 100 km2 v okresech, kde se neprovádí orální vakcinace, tak aby byla pokryta většina honiteb

c) 5 lišek na 100 km2 v okresech, kde se 5 a více neprovádí orální vakcinace. Tak aby byla pokryta většina honiteb

EpG110 VZTEKLINA - kontrola nákazové situace VyLa (P + IF) + kontrola orální vakcinace (P+IF+výbrus TTC)

a) 10 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km2 za rok nebo

b) 20 odlovených, utracených a uhynulých lišek na 100 km2 za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem tak, aby bylo pokryto území, kde se prováděla orální vakcinace. V případě kontroly orální vakcinace lze získat lišky až za 3 týdny po skončení kladení vakcíny

EpG120 VZTEKLINA - zástřelné - vzorkovné

a) 20 lišek 100 km2 za rok v příhraničních okresech s Polskem a se Slovenskem

b) 10 lišek na 100 km2 za rok v okresech, kde se provádí i kde se méně než 5 let neprovádí orální vakcinace, tak aby bylo území rovnoměrně pokryto

c) 5 lišek na 100 km2 za rok v okresech, kde se 5 let a více neprovádí orální vakcinace, tak aby bylo území rovnoměrně pokryto.

Vyplácí se za dodanou lišku, která je odeslané k vyšetření na vzteklinu.

I.A. 10. Zajíci

EpH100 BRUCELÓZA - VyLa (P+PA+BV)

EpH200 TULAREMIE- VyLa (P+PA+BV)

a) v ohniscích a ochranných pásmech v rozsahu stanoveném dopisem SVS ČR 2004/740/VET ze dne 13.9. 2004

b) v indikovaných případech k došetření pozitivních zajíců při RA

c) na celém území ČR se vyšetřují uhynulí zajíci, případně ulovení zajíci zaslaní na vyšetření na základě vyslovení podezření z nákazy.

I.A. 11. Prasata divoká

EpI100 KLASICKÝ MOR PRASAT - VyPr prohlídka

EpI110 KLASICKÝ MOR PRASAT - VyPr - odběr vzorků

  1. V okresech sousedících se Slovenskem a Rakouskem:

a) v okresech Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav se vyšetřuje 100% odlovených prasat divokých po celý rok

b) v okrese Frýdek - Místek a v okresech Znojmo, Jindřichův Hradec a v dalších dle rozhodnutí SVS ČR ve vztahu k nákazové situaci se vyšetřuje 50= odlovených prasat po celý rok

2.   Při výskytu protilátek u divokých prasat:

V okresech s výskytem protilátek se vyšetřuje 50% odlovených prasat divokých v období 6 měsíců po posledním nálezu protilátek, v období dalších 6 měsíců se vyšetřuje 25% odlovených prasat divokých.

3. Na ostatním území republiky:

Se vyšetřuje 10% odlovených prasat divokých.

4. Na celém území republiky:

se vyšetřují všechna uhynulá prasata divoká

EpI120 KLASICKÝ MOR PRASAT - VyLa (ELISA-V nebo KV)

EpI130 KLASICKÝ MOR PRASAT - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA nebo NPLA)

Vyšetření zaslaných vzorků, rozsah vyšetření jako v kódu Ep100

EpI140 KLASICKÝ MOR PRASAT- prasata divoká- zástřelné- vzorkovné

V okresech se sérologickým nálezem protilátek u prasat divokých( částku stanoví SVS ČR s ohledem na honební plochu okresu a na počet ročně odlovených prasat divokých) a v okresech sousedících se Slovenskem a Rakouskem (viz. Tabulka) je možné vyplatit zástřelné za vzorek (dle kódu EPI100). O výši zástřelného rozhodne KVS.

Okresy sousedící se Slovenskem a RakouskemRozloha honební plochy v okresu v km2Částka určená na zástřelné Kč
Břeclav105653 000
Znojmo141541 000
Hodonín108736 000
U. Hradiště87926 000
Zlín90254 000
Vsetín103230 000
Frýdek-Místek105830 000
Jindřichův Hradec171252 000

Zástřelné se nevyplácí pokud vzorky nebudou odebrány předepsaným způsobem, odeslány a následně využity k vyšetření (sérologickému nebo virologickému) v SVS

EpI150 KLASICKÝ MOR PRASAT- VyLa celých těl zvířat

(P+ dále dle potřeby ELISA, NPLA, V, KV)

Provádí se pouze v indikovaných případech, kdy nebyl odebrán vzorek orgánů

EpI160 KLASICKÝ MOR PRASAT- prasata divoká - nálezné

Na celém území ČR se vyplácí nálezné za odeslaný vzorek z uhynulých prasat divokých k laboratornímu vyšetření

EpI200 TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT - VyLa-PV

Vyšetření divokých prasat ulovených a určených pro spotřebu lovce (nejedná se o uvádění zvěřiny do oběhu). Hradí se pouze laboratorní vyšetření v laboratořích KVS nebo schválených SVS ČR.

Věstník také udává povinné vyšetření hrazené chovatelem u chovných hejn bažantů a bažantů v odchovnách na NEWCASTELSKOU CHOROBU - Va ( Kód ExJ200) a u chovných hejn kachny divoké povinné vyšetření na INFEKČNÍ HEPATITIDU KACHEN - VyPr - Va ( KódExT100).

Výše výdajů na preventivní a diagnostické úkony v myslivecké praxi

ÚkonVýše částečné úhrady ze státního rozpočtu v Kč
Orální vakcinace - ruční kladení za km250,-
Vyšetření na brucelózu, tularémii, na 1Ks zajíce 35,-
Zástřelné u lišek za ks350,-
Nálezné u prasat divokých1000,-
Zástřelné u prasat divokých za ksdo 200,-
Vyšetření na trichinelózu u divokých prasat (Trávící metoda)65,-

Všechna laboratorní vyšetření uvedená v části I. ve schválených laboratořích SVS ČR jsou plně hrazena ze státního rozpočtu, vyjma vyšetření na trichinelózu divokých prasat pro osobní potřebu lovce. Tento příspěvek je úhradou pouze za laboratorní vyšetření trávící metodou (příspěvek 65,- Kč/vzorek). U vyšetření zajíců na tularémii, brucelózu nebo obě vyšetření najednou se jedná pouze o příspěvek na vyšetření jednoho kusu zajíce rychlou aglutinací, nikoli o plnou úhradu výloh spojených s vyšetřením.

Vysvětlivky zkratek

ELISA - test - sérologické vyšetření

výbrus TTC - výbrus kostí k stanovení tetraciklinu

VyPr - preventivní vyšetření

VyLa - laboratorní vyšetření

KV - kultivační virologické vyšetření

Va - vakcinace

PV - parazitologické vyšetření

P - pitva

NPLA - neutralizační peroxidázový test

PA- pomalá aglutinace

BV-bakteriologické vyšetřená

IF - imunoflorescence

Zpracoval: Ing. Luděk Králíček- vedoucí oddělení myslivosti střelectví a ekologie

Přiložené dokumenty

 ek_14_14_59.doc (doc - 43,52 KB)

Kompletní text

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.