Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Pomoc při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého

Vážení kolegové, zveřejňujeme touto cestou prosbu Ing. Romana Jelínka ohledně pomoci při získávání informací o reintrodukci Králíka divokého.

Prosím pokud je to možné, aby jste dotazník (dole) předaly komukoliv, kdo se zabýval či stále ještě zabývá reintrodukcí divokého králika do honiteb.

  Dotazník se týká  problematiky reintrodukce (vypouštění) Králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) do honiteb v ČR. Dotazník bude sloužit  ke
zhodnocení současné situace reintrodukce králíka divokého ve volnosti a zhodnocení nejčastějších problémů a příčin nezdarů.

  Vyhodnocený dotazník poslouží jako podklad pro prezentaci výsledků reintrodukce králíka a ostatním zájemcům, kteří zvažují obnovu populací králíka ve své honitbě, umožní vyvarovat se některých chyb provázejících reintrodukci. Část výsledků bude využita pro zpracování mé disertační práce s názvem: "Možnosti využití ÚSES v myslivecké praxi".

Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.

Kontaktní osoba Ing. Roman Jelínek, doktorand na ústavu ochrany  lesů a myslivosti  MZLU v Brně

Adresa: Ing. Roman Jelínek

  Věžky 36

  768 33  Morkovice

obálku prosím označit heslem ,,DOTAZNÍK"

e-mail:  roman@jelinek-galanterie.cz

Dotazník ke stažení v .doc formátu  ke stažení

V textové formě:

Vážený čitateli,

  Obracím se na Vás s prosbou o pravdivé vyplnění předkládaného dotazníku, který se týká  problematiky reintrodukce (vypouštění) Králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) do honiteb v ČR.  Dotazník bude sloužit  ke zhodnocení současné situace reintrodukce králíka divokého ve volnosti a zhodnocení nejčastějších problémů a příčin nezdarů. Vyhodnocený dotazník poslouží jako podklad pro prezentaci výsledků reintrodukce králíka a ostatním zájemcům, kteří zvažují obnovu populací králíka ve své honitbě, umožní vyvarovat se některých chyb provázejících reintrodukci. Část výsledků bude využita pro zpracování mé disertační práce s názvem: Možnosti využití ÚSES v myslivecké praxi.

DOTAZNÍK

Reintrodukce divokých králíků

1.  Název honitby a výměra:

2.  Průměrní nadmořská výška v honitbě:

3.  Katastrální území:

4.  Okres:

5.  Prostorové složení honitby : lesní

   polní

   smíšená

 6.  Přesný původ  vypouštěných divokých králíků a pořizovací cena (ks):

7.  Vypouštění divokých králíků do honitby  od - do (roky):

8.  Náklady (za co?) na reintrodukci  za rok:

9.  Náklady (za co?) na reintrodukci  za celé období:

10.  Byla zvěř očkována:  proti moru:   ANO

  proti myxomatóze: ANO

    jiné:

11.  Počet kusů a poměr pohlaví vypouštěné zvěře (přesný počet) za jednotlivé roky:

12.  Stáří vypouštěné zvěře: 

13.  Prostředí do kterého byly králíci vypouštěni (meze, remízky, les, oplocenky, pole) a % zastoupení jednotlivých kategorií:

14.  Početní stavy králíku  před vypouštěním (posledních 10 let): 

15.  Početní stavy králíku  po první zimě od vypouštění (při opakovaném vypouštění prosím o každoroční údaje viz. sčítání zvěře JKS)

16.  Statistika úlovků králíka před vypouštěním (za posledních 10 let):

17.  Početní stavy králíků v současnosti (2004)

18.  Je králík v honitbě v současnosti loven (2004),  kolik?:

19.  Statistika úlovků zvěře škodící myslivosti:

Druh predátorů

Úlovky před vypouštěním divokých králíků

(průměr za posledních 10 let)

Úlovky během vypouštění divokých králíků (průměr)

Úlovky po ukončení vypouštěním divokých králíků

 

Liška obecná

     

Jezevec

     

Kuna lesní

     

Kuna skalní

     

Tchoř tmavý

     

Psík mývalovitý

     

Mýval severní

     

Toulavá kočka

     

Toulavý pes

     

Jestřáb lesní

     

Káně lesní

     

Motáci

     

Výr velký

     

20.  Úlovky dalších druhů zvěře škodící myslivosti:

21.  Způsob ochrany před zvěří škodící myslivosti a jeho účinnost (stupnice 1 - 5, hodnocení jako ve škole) - pravdivé údaje:

Vypouštění do oplocených voliér

Samostatné lovy (šoulačka, čekaná) 

Společné lovy

Norování

Jiný způsob lovu pomocí psů

Odchyt (sklopce, lapáky)

Trávení

Jiné způsoby - jaké?

22.   Hlavní pěstované plodiny nebo složení lesního porostu v lokalitě vypouštění:

23.  Výsledek reintrodukce do roku 2005 (krátké slovní hodnocení):

24.   V jakém stádiu je akce v současnosti:

25.   Kde a v čem vidíte největší problém a jaké navrhujete jeho řešení:

26.  Jiné (co jste v dotazníku nenašel a považujete za důležité):

27. Kontakt na autora (email případně telefon):

Vyplněný dotazník zasílejte prosím obratem na e-mail: roman@jelinek-galanterie.cz , případně poštou na adresu:  Ing. Roman Jelínek, Věžky 36, 768 33 p. Morkovice,  obálku prosím označit heslem ,,DOTAZNÍK"

  

Za vyplnění dotazníku děkuji, 

s mysliveckým pozdravem

Ing. Roman Jelínek, ústav ochrany lesů a myslivosti MZLU v Brně

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.