Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Kalendárium

Správce těchto stránek – redakce časopisu Myslivost – si vyhrazuje, že odkazy uvedené ve sloupci Kalendárium nemusejí a ani v některých případech nemohou přesně odpovídat dění v přírodě. Máte-li ale připomínky na úpravu některého z odkazů nebo na doplnění odkazu nového, napište nám prosím do redakce na info@myslivost.cz


Zvolte měsíc: 
 

Srpen v honitbě

8

V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře. Od 1. 8. můžeme lovit veškerou zvěř vysokou, mufloní, sičí, dospělou zvěř černou nebo holuba hřivnáče. Od 16. 8. pak dále zvěře daňčí, zvěř siky Dybovského a všechny druhy našich husí. Hned od počátku se zaměříme na průběrný odstřel samců I. věkové třídy a nevodících samic. První srpnová dekáda ještě skýtá možnost lovu srnců v říji. Často se stává, že po říji se nám srnci „ztratí“ a můžeme se s nimi se štěstím setkat teprve v září nebo jak tomu bývá až po skončení doby lovu.

Na strništích je poměrně solidní viditelnost i bez měsíčního svitu. Využijeme tedy jasných srpnových nocí k lovu černé zvěře. Volné pokosené plochy nám umožňují dobré obeznání zvěře, její přečtení a provedení bezpečného odstřelu. Bez omezení lovíme veškerá selata, rovněž lončáky, zvláště pak samičího pohlaví (jsou-li k rozeznání). V mysliveckém roce 2008 bylo uloveno více než 138 000 kusů černé zvěře, což je absolutní rekord v počtu úlovků v naší historii. Potvrdilo se tedy to, na co jsem v řadě předešlých úvodníků upozorňoval, stejně tak jako řada dalších odborníků. Jedná se o obrovskou populační explozi černé zvěře. Populace je tak velká, že z ní nejsme schopni odlovit ani přírůstek, natož pak sáhnout do „kmenových stavů“. Vzhledem k sociální a věkové struktuře populace prasete divokého bude v některých oblastech do budoucna nevyhnutelné provést redukci nositelek přírůstku – bachyní.

V srpnu probíhají žně, což předznamenává začátek myslivecké péče o zvěř. Zvěři i dalším volně žijícím živočichům se ve velmi krátké době změní potravní, klidové a krytové podmínky. Rovněž výrazně klesne úživnost honitby. Na zvěřních políčkách proto osejeme podzimní směsky, na loukách sečeme druhé seče. Seno dobře usušíme a uskladníme. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev).

Na strništích a volných plochách po sklizni řepky a obilovin si můžeme udělat objektivnější obraz o stavu drobné zvěře v honitbě a případně po dohodě s držitelem honitby a  orgánem státní správy myslivosti plán upravit. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny, vede běžné záznamy mysliveckého hospodaření v honitbě a podle dispozic orgánů státní správy podává hlášení.

Autor: RNDr. Jiří Zbořil

 
Datum Den Svátek Kalendárium Příroda Pranostika
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.