Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Bojujeme za zbraně i olovo

Zbraň tohoto typu vypadá jako nebezpečná, proto je nebezpečná. Česká republika chce, aby občané měli takřka neomezenou možnost nosit u sebe samopal. Nejen tyto „perly“ zazněly z úst právních zástupců Evropské rady a Parlamentu před soudem EU v Lucemburku 5. března tohoto roku. Projednávala se žaloba, kterou proti tzv. odzbrojovací směrnici podala Česká republika.

V České republice asi není legální držitel zbraní, který by nezaznamenal překotnou snahu Evropské unie omezit civilní držení a užívání zbraní v celé EU po vzoru některých západních zemí. Ve srovnání s nimi má Česká republika zbraňovou legislativu na jedné straně velmi liberální, na druhé ale dostatečně propracovanou a přísnou, čemuž mj. vděčí za dlouhodobé umístění na 6. až 7. místě nejbezpečnějších zemí světa (dle Global Peace Index). Země s největšími omezeními legální držby zbraní (včetně například nožů či pepřových sprejů) přitom ve stejném žebříčku najdeme na rozhraní páté (Velká Británie – 57. místo) a šesté (Francie – 61. místo) desítky.

Odzbrojovací směrnice

Směrnice byla představena v roce 2015. Téměř přesně před dvěma lety pak finální znění schválil Evropský parlament. Text, jehož účelem má být boj proti terorismu, zasahuje především držitele legálních zbraní. Jednou z nejbizarnějších částí směrnice je požadavek na zákaz zásobníků na více než dvacet nábojů pro krátké samonabíjecí zbraně a na více než deset nábojů pro dlouhé samonabíjecí zbraně. Vložení většího zásobníku plynule „převede“ zbraň do kategorie A, tj. mezi zakázané. Pouhé držení nově nepovoleného zásobníku má způsobit ztrátu povolení k držení zbraní kategorie B (převážně samonabíjecích). Láme si terorista hlavu s oprávněním k držení zbraně?

Podle směrnice by se nelegálními měly stát také dlouhé zbraně se skládací či teleskopickou pažbou nebo zbraně předělané ze samočinných na samonabíjecí. Registraci by měly podléhat zbraně upravené pro střelbu slepými náboji včetně divadelních, zbrojní průkaz by měl být vyžadován na zbraně perkusní… Novinek – pro české držitele zbraní obvykle negativních – je zkrátka ve směrnici celá řada. Soud EU se však v žalobě zabývá především argumenty právními.

Patří sem porušení zásady svěření pravomocí, kdy směrnice je novelou směrnice týkající se volného obchodu, avšak je prezentována jako opatření proti terorismu. Na rozdíl od volného obchodu ale EU nemá v oblasti obrany proti terorismu ve členských státech jakékoli pravomoci. Dále ČR směrnici vytýká porušení zásady přiměřenosti, kdy opatření prosazovaná směrnicí a jejich dopad nepovažuje za přiměřené sledovanému účelu. Zásadu právní jistoty pak směrnice porušuje především tím, že členské státy nutí k retroaktivní implementaci, tj. vynucování jejích ustanovení v čase zpětně. Zákaz retroaktivity (zpětné účinnosti) je přitom jedním z hlavních principů právní jistoty. A konečně čtvrtým důvodem je porušení zásady zákazu diskriminace, které napadá výjimku ze směrnice ušitou na míru Švýcarsku a jeho systému vojenských záloh.

Českou republiku před soudem podpořilo Polsko a Maďarsko, na stranu EU se naopak postavila Francie. Směr rozhodování soudu naznačí stanovisko generální advokátky, které bude předneseno 28. března. Samotné rozhodnutí, které se však tímto stanoviskem nemusí řídit, očekáváme na podzim tohoto roku.

Soudní jednání pro nás shrnul člen zahraniční komise ČMMJ a viceprezident Ligy LIBE Bohumil Straka v tomto videu.

Kauza olovo neutichá

V srpnu minulého roku představila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zprávu, která doporučuje Evropské komisi přijmout „další opatření“ ve vztahu k používání olova v brokovém a kulovém střelivu a rybářských zátěžích, tzv. olůvkách. Dalšími opatřeními je míněn plošný zákaz prodeje, který však v České republice nemá opodstatnění.

Na tuto zprávu negativně reagovala řada tuzemských zájmových organizací. Českomoravská myslivecká jednota k ní dokonce v říjnu uspořádala tiskovou konferenci. Sedmnáctého ledna pak zástupci Ligy LIBE navštívili Senát, Sněmovnu, vládu i Ministerstvo životního prostředí, jejichž zástupcům sdělili stanovisko střelecké veřejnosti k hrozícímu zákazu olova. Předali jim rovněž střely z bitvy u Slavkova, které jsou důkazem, že olovo ze střel se neuvolňuje do životního prostředí.

Video z této akce můžete zhlédnout na YouTube.

V poslední době se tématu chopili někteří politici včetně europoslanců, kteří výzvy zájmových svazů proti zákazu olova označili za falešné zprávy, tzv. hoax. Důkazem toho má být skutečnost, že Evropský parlament neprojednává žádnou legislativní změnu, která by k zákazu olova vedla. Střeleckou a rybářskou komunitu ovšem takové tvrzení ukolébat nemohlo: Zákaz totiž má být proveden pouhým doplněním olova na seznam zakázaných látek REACH, příloha 5, což je čistě úřednický úkon, který legislativní změnu nevyžaduje.

Kauza olovo zkrátka neutichá. Zůstáváme obezřetní!

Práci ČMMJ na zbraňové směrnici, zákazech olova ale i v dalších oblastech ocenil v rozhovoru pořízeném na veletrhu IWA v minulém týdnu také David Scallan, jednatel FACE.
 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.