Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

I vaše Micka je šelma

Před několika týdny jsme mnohým kočičím dámám zvedli tepovou frekvenci kampaní zaměřenou na informovanost široké veřejnosti o tom, co dělají nehlídané kočky. Jaká jsou fakta z pohledu myslivce?

 

Pokud jde o setkání myslivců s domácími mazlíčky a jejích páníčky, jsou nejčastějším zdrojem konfliktů psi. Jen málokdo si přitom uvědomuje, že kočka je také šelma. A to šelma, jejíž vliv na volně žijící živočichy rozhodně není zanedbatelný.

Na rozdíl od psů, kteří se ve volné přírodě obvykle pohybují více či méně pod dozorem, jsou kočky nenápadnější a také škodlivější. Odhaduje se, že v České republice kočky ročně ze svých toulek donesou majitelům jeden milion kusů „trofejí“ – více či méně usmrcených drobných živočichů. Jiné výzkumy zase říkají, že kočka takto přináší jen asi jednu třetinu svých úlovků. Proto můžeme bezpečně říci, že nehlídané kočky mají v Česku ročně na svědomí tři miliony kusů drobné zvěře včetně například zajíčat.

Tato tvrzení podporují i výzkumy ze zahraničí. Časopis ČSOP Krása našeho domova v čísle Podzim / Zima 2016 otiskl článek Jana Kašinského Kočka domácí je zvíře domácí, který uvádí některé zahraniční výzkumy:

„Na stránkách www.birdcanada.com vyšel v roce 2013 článek: „Can has Chicka deez burger? How Many Birds Do Cats Kill in Canada?“ Ten předkládá výsledky studie popisující nejčastější antropogenní (tedy s činností lidí související) příčiny usmrcení ptáků v Kanadě. Výsledky jsou alarmující. Z 268 miliónů zabitých ptáků jich mají na svědomí kočky 196 miliónů (73 %). Pro srovnání: elektrovody 25,6 miliónů, lov 4,7 miliónů, zemědělské pesticidy 2,7 miliónů.

Podle práce zveřejněné v časopise Pro ceedings of the National Academies of Sciences (www.pnas.org/content/113/ 40/11261.abstract) kočky zásadním způsobem přispěly k úplnému vyhubení 63 druhů obratlovců, hlavně ostrovních druhů. Po potkanech a krysách jsou nejdestruktivnějším zabijákem.

Tomuto tématu se dlouhodobě věnovala americká bioložka Jennifer L. McDonaldová, která výsledky svého vý-zkumu zveřejnila roku 2015 v rozsáhlé práci v časopise Ecology and Evolution (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541982). Z výzkumu vyplývá, že kočka přinese domů v průměru 9–10 mrtvolek za měsíc. Zároveň zjistila, že kočky přinesou domů jen necelou jednu třetinu ulovené kořisti. Znamená to, že jedna kočka uloví v průměru cca 30 zvířat za měsíc.

Studie v časopise Nature Communications (www.nature.com/articles/ncom ms2380) zohlednila řadu výzkumů z Ameriky, Evropy, Austrálie a Nového Zélandu. Podle ní zabijí kočky jen v USA ročně 1,3–4 miliardy ptáků a 6,3–22,3 miliardy savců. Ukazuje se, že kočky jsou nejzávažnějším antropogenním vlivem vůbec. Závažnějším než vliv dopravy, elektrovodů, nárazů do budov, lovu a pesticidů.“

Jasně o volně se pohybujících kočkách hovoří i zákony. Kočka je odpovědností svého majitele. Zákony ČR volné pobíhání (nejen) koček v krajině a usmrcování volně žijících zvířat zakazují. Zákon 449/2001 Sb., § 10, odstavec 1: „Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“ Podle § 63 je pak porušení této povinnosti přestupkem se sankcí až 10 000 korun.

Dále zákon 256/1992 Sb., § 5, odstavec 1: „Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.“ Tentýž zákon paragraf 27: „(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že (…) d) usmrtí zvíře, aniž by byl naplněn důvod uvedený v § 5 odst. 2. (12) Za přestupek lze uložit pokutu a) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. (…) d) (…).“

A nakonec trestní zákoník: § 304 Pytláctví „(1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné (…) bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“ Každému myslivci je přitom zřejmé, že v tomto kontextu usmrcení zvěře, byť prostřednictvím kočky, je lov. Miliony ulovených ptáků, zvířátek a drobné zvěře tak nejsou jen ekologickou ztrátou, ale rovněž přestupky proti hned dvěma různým zákonům.

Tvrdá data ani zákony ale nebrání některým chovatelům alibisticky svou vlastní nezodpovědnost skrývat za tvrzení, že kočka je přeci šelma a lov je její přirozenost. Ano, je. Ovšem kočka divoká, žijící ve volné přírodě. Ne kočka domácí, která posvačí granule a vyrazí si pro zábavu něco ulovit. A že je schopný lovec, uvádí i výše odkazovaný článek. Podle něj je kočka schopna ulovit i půlkilového zajíce.

Dostanete-li se do diskuze na toto téma se známými či sousedy, pokuste se jim trpělivě vysvětlit, že volně žijící drobní živočichové jsou stále vzácnější. Že je třeba dodržovat zákon a kočku si zabezpečit. Vyhněme se ale prosím přímému vyhrožování usmrcením. To nám, myslivcům, příliš dobré jméno nedělá.

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.