Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Plemena nad 55 cm kohoutkové výšky a zkoušky z výkonu

Někdy není jednoduché převést do praxe znění zákonů včetně doplňujících vyhlášek. Platí to i v případě Zákona o myslivosti, který v §45 – Zakázané způsoby lovu v písmenu e) uvádí pravidlo, vztahující se k loveckým psům. Říká se v něm, že je zakázáno „nahánět zvěř srnčí pomocí ohařů, ostatní zvěř spárkatou s pomocí psů v kohoutku vyšších než 55 cm.“

Toto ustanovení vyvolává celkem velkou diskuzi. Většinou se otázky dají rozdělit do dvou částí. Ta první se týká plemen ohařů. Např. malý münsterlandský ohař má ve standardu uvedeno, že se jedná o všestranného ohaře a kohoutkovou výškou by se do požadavku na psa nižšího než 55 cm kohoutkové výšky vešel. Přesto nemůže být k nahánění srnčí zvěře použit, protože zákon hovoří o plemenech ohařů. Druhá část otázek směřuje na praktické provedení požadavků zákona. Nejčastěji jsou kladeny dva dotazy. Musí se měřit každý pes, který má být veden na zkouškách, kde nahánění přichází v úvahu, tedy i border teriér nebo jezevčík?  A kdo, kdy a kde může měření provádět? Problémem se zabývá i Zkušební řád.

Myslivecká rada a předsednictvo ČMKJ v březnu 2018 schválily Metodický pokyn, který pravidla pro měření kohoutkové výšky z pohledu nahánění spárkaté zvěře upravuje.  Lze jen doufat, že pořadatelům zkoušek i majitelům psů zjednoduší situaci. V bodě 2. předpisu je zakotven požadavek, aby kohoutková výška byla doložena u plemen, u kterých standardem FCI daná horní hranice kohoutkové výšky se pohybuje nad 55 cm. Teď se asi leckdo ptá, kde to zjistí. Na webu Českomoravské kynologické unie (www.cmku.cz) jsou aktuální standardy jednotlivých plemen zveřejněny a na stejném webu je uveden i seznam rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.  Na webu ČMKJ (www.cmkj.eu) je uveden přímo seznam plemen, u kterých je pro dané zkoušky třeba kohoutkovou výšku měřit.

 

Pro úplnost uvádíme znění metodického pokynu účinné ke dni 30. dubna 2019.

 

Metodický pokyn ČMMJ a ČMKJ k podmínkám měření kohoutkové výšky plemen s hraniční kohoutkovou výškou 55 cm

1.              Měření kohoutkové výšky se dotýká všech zkoušek, kde jsou disciplíny "nahánění" nebo "vyhánění zvěře z houštin" - LZ ostatních plemen, VZ ostatních plemen, ZVVZ, HZ.

2.              Kohoutková výška musí být doložena pro plemena, u kterých standardem FCI daná horní hranice kohoutkové výšky se pohybuje nad 55 cm.

3.              Měření musí být provedeno ve věku psa/feny ve stáří 12 měsíců a více.

4.              Měření může provést a zapsat pouze rozhodčí exteriéru psů, který je v platném seznamu rozhodčích ČMKU, bez ohledu na aprobaci pro měřené plemeno.

5.              Měření může být provedeno při jakékoliv příležitosti - např. výstava psů, svod psů, bonitace, výběr do chovu, u rozhodčího nebo vlastníka psa doma.  

6.              Naměřený údaj se zapisuje do originálu Průkazu původu psa, případně do pracovní knížky, do rubriky "Zvláštní záznamy".

7.              Zápis musí obsahovat naměřenou kohoutkovou výšku v cm, datum měření, razítko rozhodčího a jeho podpis.

Schváleno MR ČMMJ 13.3.2018

 

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.