Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Klub Přátel ČMMJ, z.s.

Klub přátel ČMMJ uspořádal čtyřboj v malorážce Už počtvrté uspořádal Klub přátel ČMMJ v komorní a přátelské atmosféře, tradiční malorážkový čtyřboj na střelnici v Suchdole. Dvacátého třetího Dubna prověřili zájemci svoje střelecké dovednosti před nastávající srnčí sezónou. Tento závod navazuje na předešlá střelecká setkání OMS Praha 1, které se postupně přetransformovalo jako základní součást Klubu přátel ČMMJ. První místo obsadil s nástřelem 375 bodů z 400 možných Karel Hartl, druhé místo obsadil Miroslav Panenka, třetí pak Luděk Králíček. Soutěž byla zpestřena „Střelbou ku ptáku“ na malovaný terč, který dodal pan Panenka. I zde předvedl svoje mistrovství Karel Hartl a umístil svůj zásah nejblíže středu, kterým byl letící kačer. Klub přátel ČMMJ a organizátoři závodu děkují touto cestou pojišťovně Halali za podporu tohoto střeleckého závodu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klub přátel ČMMJ pořádá pro své členy a jejich přátele SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z MALORÁŽKY v sobotu dne 23. dubna 2016 od 9:00 hod Střelnice: MAGNUM, s.r.o., Střelnice Sedlec Praha 6 – Sedlec, Kamýcká 192 autobus č. 107, 147 z metra trasa A stanice Dejvická Střílí se podle pravidel ČMMJ: 4 x 10 ran na terče EU srnec, kamzík, sedící liška a kňour vložné 50 Kč zpestřením bude střelba ku ptáku – 2 rány o láhev elixíru Střelecký obraz Střelba ku ptáku namaloval člen klubu p. Miroslav Panenka. Přátelská atmosféra, procvičení střeleckých návyků před loveckou sezónou, občerstvení v místě, možnost zapůjčení malorážky a nákupu nábojů. Zájemci o účast nahlaste se laskavě do 20. 4. 2016 na mobil 723 965 518 (postačí SMS) nebo na mail: josmat@email.cz. Srdečně zve Klub přátel ČMMJ ============================================================================ Zápis Klubu přátel ČMMJ Předseda klubu přivítal členy, hosty, včetně jednatele ČMMJ a paní Hanu Dlouhou. Řada členů se ze zasedání omluvila. Předseda klubu zrekapituloval činnost klubu a ČMMJ v roce 2015. Členové klubu se zúčastnili těchto akcí: Natura Viva 2015, Země Živitelka, Střelecká soutěž v Suchdole, Sbory zástupců ČMMJ. V roce 2016 jsou zatím potvrzeny akce Země Živitelka a Silva Regina. Jednatel ČMMJ Ing. Orlovský podala zprávu o volebním sboru zástupců. Zde předseda klubu p. Broukal upozornil na těžkopádný způsob prezentace jednotlivých kandidátů v průběhu samotné volby, když se kandidáti volili jednotlivě což Sbor zástupců velice časově zatížilo. 28. 1. je avizováno schválení členů odborných komisí. V současné době se hodnotí výsledky obchodních organizací. Jednatel seznámil členy s akcemi , které sekretariát organizuje v roce 2016. Setkání s poslanci, výstava Erfurt, výstava Lysá nad Labem, výstava trofejí Nitra, Ohrada – Myslivecké slavnosti. Kynologické akce: Memoriál Richarda Knolla – Břeclav – Září, Memoriál Karla Podhajského – Nymburk – Říjen. Jednatel upozornil na snížení dotace z MZE o 1 000 000 Kč. Dále byla projednána aktuální legislativa - novela zákona o myslivosti a novela zákona o zbraních a střelivu. Střelecké akce klubu přátel v roce 2016. Sobota 23. duben, Střelba ku ptáku , 4x 10 terčů malorážka. Prof. Miroslav Vach nabídl v případě zájmu členům klubu zorganizovat kulový parkur na střelnici firmy Progles u Jičína. Úkol: Tajemník komise zajistí zveřejnění termínů střeleckých akcí na webových stránkách ČMMJ. LK -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z jednání Klubu přátel Českomoravské myslivecké jednoty 30. 6. 2015 1) předseda klubu pan Vladimír Broukal zahájil jednání, přivítal účastníky a seznámil je s programem. 2)předseda podal zprávu z jednání Sboru zástupců I. a II. a) úpravy stanov – schválení b) informace o výsledcích hospodaření obchodních organizací c) seznámil s průběhem návrhu kandidátů do MR a DR ČMMJ 3) předseda a jednatel podali zprávu o průběhu výstavy NATURA VIVA 2015 4)jednatel podal zprávu o chystaném ME v lovecké střelbě – Písek 2. – 5. července 5) byla podána informace o střelecké soutěži klubu, která proběhla v dubnu 6) proběhla volba předsedy Klubu přátel ČMMJ – zvolen byl pan Vladimír Broukal 7) pan Havel z OMS Praha 9 podal info o kandidátkách Prahy do volených orgánů ČMMJ 8) předseda podal informaci o projednávané novele zákona o myslivosti 9) jednatel podal informaci o petici na zachování lovu lišek norováním 10) kandidátem KP ČMMJ do MR ČMMJ byl schválen JUDr. Petr Vacek 11) předseda ukončil schůzi KP ČMMJ Zapsal: Ing. Luděk Králíček – tajemník KP ČMMJ Klub přátel ČMMJ pořádá pro své členy a jejich přátele SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z MALORÁŽKY v sobotu dne 25. dubna 2015 od 9:30 hod Střelnice: MAGNUM, s.r.o., Střelnice Sedlec Praha 6 – Sedlec, Kamýcká 192 autobus č. 107, 147 z metra trasa A stanice Dejvická Střílí se podle pravidel ČMMJ: 4x 10 ran na terče EU srnec, kamzík, sedící liška a kňour vložné 50 Kč zpestřením bude střelba ku ptáku – 2 rány o láhev elixíru Střelecký obraz Střelba ku ptáku namaloval člen klubu p. Miroslav Panenka. Přátelská atmosféra, procvičení střeleckých návyků před loveckou sezónou, občerstvení v místě, možnost zapůjčení malorážky a nákupu nábojů. Zájemci o účast nahlaste se laskavě do 22. 4. 2015 na mobil 723 965 518 (postačí SMS) nebo na mail: josmat@email.cz. Srdečně zve Klub přátel ČMMJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klub přátel ČMMJ pořádá pro své členy a jejich přátele SOUTĚŽ VE STŘELBĚ Z MALORÁŽKY v sobotu dne 26. dubna 2014 od 9:30 hod Střelnice: MAGNUM, s.r.o., Střelnice Sedlec Praha 6 – Sedlec, Kamýcká 192 autobus č. 107, 147 z metra trasa A stanice Dejvická Střílí se podle pravidel ČMMJ: 4x 10 ran na terče EU srnec, kamzík, sedící liška a kňour vložné 50 Kč zpestřením bude střelba ku ptáku – 2 rány o láhev elixíru Střelecký obraz Střelba ku ptáku namaluje člen klubu p. Miroslav Panenka. Přátelská atmosféra, procvičení střeleckých návyků před loveckou sezónou, občerstvení v místě, možnost zapůjčení malorážky a nákupu nábojů. Zájemci o účast nahlaste se laskavě do 22. 4. 2014 na mobil 723 965 518 (postačí SMS) nebo na mail: josmat@email.cz. Srdečně zve Klub přátel ČMMJ Střelecký obraz se zásahy ze soutěže v roce 2013 .................................................................................................................................................................

 Zápis z výroční schůze „Klubu přátel ČMMJ“ konané dne 29.1.2014

 Přítomni: dle prezenční listiny

Schůzi zahájil předseda „Klubu“ Vladimír Broukal přivítáním všech přítomných členů a následně byl schválen zápis z minulé schůze.

Dále informoval o programu jednání, o akcích, které proběhly v minulém roce a které budou následovat v roce 2014:     

-         Ing. Matoušek vysvětlil akci „Střílení ku ptáku“/konec dubna, příp. začátek května, bude upřesněno/

-         Ing. Kostečka informoval k akcím:

-         6.2.2013 – setkání s poslanci
-         16.2.2013 – porada jednatelů OMS v Neveklově
-         14.3.2014 – Sbor zástupců v  ZŠ Jana Kububelíka,  Neveklov
-          30.3. – 3.4.2014 – Silva Regina Brno
-         21.-25.5.2014 – výstava Natura Viva v Lysé n.Labem
-         28.6.2014 – Národní myslivecké slavnosti na Ohradě s vyznamenáváním členů ČMMJ
-         výstava Země živitelka ve dnech 29.8.- 3.9.2014 v Českých Budějovicích
-         září 2013 – Memoriál Richarda Knolla  u OMS Uherské Hradiště a Memoriál Karla Podhajského u OMS Praha-západ
-         říjen 2013 – tradiční setkání sokolníků v Opočně

  Ing. Králíček domluví s Ing.Matouškem termín střelby z malorážky.

 Po diskuzi s přítomnými členy „Klubu“ bylo jednání kolem 18,30 hod. ukončeno.

 

 Vladimír Broukal

 předseda Klubu

 

                                                                                                                                             

 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi Klubu přátel ČMMJ, která se uskuteční dne 29. ledna 2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti sekretariátu Českomoravské myslivecké jednoty, Lešanská 1176/2a, Praha 4-Spořilov.

 Srdečně zve Vladimír Broukal, předseda


                                                                                                                                             


Vážená kolegyně, vážený kolego,

 

vedení Klubu přátel ČMMJ děkuje svým členům za  práci a vztah k Českomoravské myslivecké jednotě a přeje jim  pro rok 2014 mnoho úspěchů, zdraví a mysliveckých zážitků.

Předpokládáme, že tak jako každým rokem uspořádáme v průběhu měsíce ledna výroční členskou schůzi, jejíž termín bude uveřejněn na  www.cmmj.cz – Kluby ČMMJ – Klub přátel ČMMJ, o.s.

Vladimír Broukal
předseda klubu
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------Zápis ze schůze „Klubu přátel ČMMJ“ konané dne 22.1.2013

 

 Přítomni: dle prezenční listiny

 Schůzi zahájil předseda „Klubu“ Vladimír Broukal přivítáním všech přítomných členů a následně byl schválen zápis z minulé schůze.

Dále informoval o programu jednání, o akcích, které proběhly v minulém roce a které budou následovat v roce 2013:

-         pozvání Ing. Jaroslava Kostečky na naháňku v Louštíně dne 31.1.2013

-         Ing. Králíček podal vysvětlení k vypracování stopy k výcviku barvářů v honitbě Louštín s následným tel. kontaktem  na p. Heriána

-         Ing. Matoušek vysvětlil akci „Střílení ku ptáku“/konec dubna, příp. začátek května, bude upřesněno/

-         Ing. Pubal informoval k akcím:

-         6.2.2013 – setkání s poslanci

-         16.2.2013 – porada jednatelů OMS v Neveklově

-         15.3.2013 – aktiv předsedů OMS v TOP hotelu, Praha 4

-          26.4.2013 – zasedání CIC při příležitosti 90.výročí založení myslivecké organizace, mše v katedrále Sv.Víta

-         22.-26.5.2013 – výstava Natura Viva v Lysé n.Labem spojená s Mistrovstvím Evropy  soutěže ve vábení jelenů

-         29.6.2013 – Národní myslivecké slavnosti na Ohradě s vyznamenáváním členů ČMMJ a soutěžemi

-         letní tábor „Zlatá srnčí trofej“ v Jizbici  ve spolupráci se Slovenským polovníckym zväzom v červenci 2013

-         výstava Země živitelka ve dnech 29.8.- 3.9.2013 v Českých Budějovicích

-         září 2013 – Memoriál Richarda Knolla  u OMS Uherské Hradiště a Memoriál Karla Podhajského u OMS Praha-západ

-         říjen 2013 – tradiční setkání sokolníků v Opočně

 

Pan Broukal dále informoval o jednání myslivecké komise Agrární komory – o změně doby lovu černé zvěře, o změně zákona o zbraních a střelivu.

 Ing. Matoušek informoval o zkušenostech z honitby Přestavlky,  o tom, že Státní správa Benešov velice těžko povoluje odlov starších kusů  černé a trofejové zvěře.

 Ing. Králíček předal zkušenosti z jednání Myslivecké komise ohledně problematiky s černou zvěří.

 Po diskuzi s přítomnými členy „Klubu“ bylo jednání kolem 18,30 hod. ukončeno.

 

 Vladimír Broukal

 předseda Klubu
--------------------------------------------------------------------------------------
 Praha 3.1.2013

 Pozvánka na členskou schůzi Klubu přátel ČMMJ

  

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

zveme Vás na členskou schůzi Klubu přátel ČMMJ, která se bude konat dne 22.1.2013 v zasedací místnosti ČMMJ, Lešanská 1176/2a, Praha 4 - Chodov od 17.00 hodin.

 Program:     1. Zahájení

                    2. Informace o akcích konaných v roce 2012

                    3. Plán akcí na rok 2013         

                    4. Diskuze

 
V závěru schůze bude podáno malé občerstvení.


S pozdravem

                                  "Myslivosti zdar!"

  

    Ing. Luděk Králíček                                                         Vladimír Broukal

      jednatel Klubu                                                                 předseda Klubu  

                    

 
Spojení MHD – metro stanice Roztyly, následně bus č. 106 nebo 135 (jedna stanice), nástupiště směr Spořilov.

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členkám a členům Klubu přátel ČMMJ 

     Vážení kolegové,

přejeme Vám u příležitosti ukončení roku 2012  krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti  i Vašim rodinám v roce 2013.

Zároveň Vám sdělujeme, pokud nemáte uhrazenou platbu za členské příspěvky na rok 2013, je možné ji uhradit do 21.12.2012  zde na ústředí ČMMJ, Lešanská ul. č. 1176/2a, Praha 4 - Chodov nebo po telef.domluvě /tel. 221 592 968221 592 968/ převodem z účtu.

Tradiční setkání se členy Klubu a představiteli ČMMJ se uskuteční v lednu příštího roku, budete včas informováni. 
 

Praha 5.12.2012                               


Broukal Vladimír

předseda Klubu


----------------------------------------------------------------------------------------------------Členkám a členům Klubu přátel ČMMJ

 

                                                                                     

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

 v souvislosti s pořádáním výstavy „Země živitelka“ v Českých Budějovicích Vás srdečně zveme na tuto výstavu, a to ve dnech 30.8.2012 až 4.9.2012. Expozici Českomoravské myslivecké jednoty najdete v pavilonu R1, kde rádi uvítáme všechny členy Klubu přátel ČMMJ.  

     Těšíme se na setkání s Vámi a jsme

 
                           s pozdravem         

                                                      Myslivosti zdar! 
 

             Ing. Luděk Králíček                                                     Vladimír Broukal

                jednatel Klubu                                                             předseda Klubu

 

                                                                                                         

 
Předseda:
Vladimír Broukal

 

Zápis ze schůze „Klubu přátel ČMMJ“ konané dne 18.1.2012


Přítomni: dle prezenční listiny

 

 Schůzi zahájil předseda „Klubu“ Vladimír Broukal přivítáním přítomných členů a následně byl schválen zápis z minulé schůze. Dále informoval o programu jednání, o akcích, které se budou konat v průběhu roku 2012 a o jednání MR ČMMJ.

Dále vystoupil jednatel ČMMJ Ing. Jaroslav Kostečka, PhD. s těmito  informacemi:

-         akce, které proběhly v roce 2011

-         oslavy 90 let ČMMJ v roce 2013

-         40.reprezentační ples dne 17.2.2012 v TOP Hotelu Praha

-         Silva Regina ve dnech 31.3.- 4.4.2012

-         Natura Viva v Lysé nad Labem 23.5. – 27.5.2012

-         Nár.myslivecké slavnosti na Hluboké dne 29.6.2012

-         Země živitelka v Č.Budějovicích 30.8. – 4.9.2012

-         Setkání sokolníků v Opočně v říjnu

 
 Informoval také o ukončení nájemních smluv v roce 2012-13,

o úbytku členů čl.základny – za rok 2011 pouze cca 75 000 členů,

o placení zvýhodněného členství u CityBank.

 Jednatel „Klubu“ Ing. Luděk Králíček prostřednictvím Interlovu informoval o ochraně zvěře proti střetům s automobily a o ochraně při sečení.

 Ing. Miška vznesl dotaz, proč nejsou ploty u dálnic a jaká je dostupnost pachové ochrany.

 MVDr. Fejfar: ohledně problémů s černou zvěří je třeba oslovit ministra MZe,  poslance i senátory, zaměřit úsilí členů k informacím o myslivcích a myslivosti, o myslivecké politice a k úsilí o zachování ČMMJ. Za mysliveckou politiku by považoval soubor opatření zaměřených na soustředění tlaku na veřejnost  s vysvětlováním mysl.činnosti a myslivosti ve prospěch ochrany přírody a dalších činností, které myslivci provádějí.

 JUDr.Schönbornová doplnila předcházející informaci s tím, že se podílí na organizování akce „ S Hubertem do lesa“, což  je  jedna z činností, která oslovuje zejména mládež.

 Ing. Silovský: jak dál využít rozpočet „Klubu“ i ČMMJ, jaká školení, oslovení mládeže a proč je úbytek čl.základny.

Dále Ing. Silovský informoval, že pracoval na Ministerstvu školství, kde existuje možnost v rámci ministerstva, jakýsi určitý informační vstup na poradě ředitelů škol k problematice myslivosti a příp.propagaci v rámci přírodopisných předmětů.

 Ing.Kostečka řekl, že jedním z problémů zůstává zapojení mladých myslivců po zkouškách z myslivosti či po absolvování  střední školy do jednotlivých honiteb a vše naráží na odpor starých členů MS přibírat mladé myslivce.

 JUDr. Pytlounová, jako zkušená chovatelka psů,  navrhla možnost pokusit se o získání členů u občanů, kteří jsou držiteli plemen loveckých psů s možností nabídky reciproční podpory od ČMMJ. Domnívá se, že je třeba  zpopularizovat možnost  např. výcviku či zkoušek buď v části honiteb, či v některé z honiteb, která má již s pořádáním výcvikových akcí zkušenosti.

Jednou z možností je příp. využít i honitbu Louštín v držení ČMMJ. Navrhla, aby byl zpracován článek do časopisu Myslivost o možnosti výcviku s příp. nabídkou členství v ČMMJ.

 Ing. Matoušek uvedl vlastní zkušenosti z mysl.sdružení, tj. přijímání členů jako je čekatel a jeho postupné zapojení do MS.

Informoval také za bývalé členy OMS Praha 1, že pořádají 1.sobotu po velikonocích střelecký memoriál, jehož součástí je i tzv. střelba ku ptáku. Současně představil i mladého výtvarníka a jeho lovecké terče.

 Závěrem byli požádáni všichni přítomní členové, aby doplnili své osobní a mailové adresy.

Řádná schůze „Klubu“ byla zakončena po 19.hod. předsedou Vladimírem Broukalem  s poděkováním všem členům za účast a pozváním na výše uvedené akce. 

Zápis ze schůze Klubu přátel ČMMJ konané dne 12.5.2010

 Přítomni: dle prezenční listiny

 Schůzi zahájil předseda Klubu přátel ČMMJ Vladimír Broukal, který seznámil přítomné s programem jednání.

Po tomto úvodu vystoupil člen Klubu  MVDr. František Fejfar s představením I.vyznamenání MZe, které obdržel od ministra MZe.

 

Dále předseda Klubu Vladimír Broukal seznámil přítomné s činností Klubu za uplynulé období a informoval o setkání předsedů OMS a Klubu s vedením ČMMJ a zemědělského výboru v PS a požádal jednatele ČMMJ Ing. Jaroslava Kostečku o další informace.

Jednatel Ing. Kostečka seznámil členy Klubu s termínem a programem zasedání Sboru zástupců dne 12.6.2010 a dále s termínovým kalendářem pro přípravu Sjezdu ČMMJ a volebním řádem.

 
Honitby Jakou byste preferovali minimální výměru honitby?
 
1653
 
605
 
3988
 
12978
 
2127
 
624
 
2218


Partneři webu

Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.