Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 MYSLIVECKÁ RADA ČMMJ

janota.jpg
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ
email: predseda@cmmj.cz

7.jpg
Ing. Jiří ČERVENKA
místopředseda
email: mistopredseda1@cmmj.cz

6.jpg
Ing. Roman URBANEC, Ph.D.
místopředseda
mistopredseda2@cmmj.cz

2.jpg
Ing. Miloš JEŽEK, Ph.D.
komise pro mezinárodní spolupráci
jezekm@fld.czu.cz
 
5.jpg 
Ing. Jiřina ŠPÁLOVÁ
kulturně - propagační komise
jirina.spalova@seznam.cz

Faltus-Ondrej2-(3).jpg
Ing. Ondřej FALTUS
myslivecká komise
faltus@vvs.cz

8.jpg
Jan MATULKA
střelecká komise
realitymatulka@seznam.cz

1.jpg
Dr. Ing. Petr MARADA
ekologická komise
p.marada@quick.cz

10.jpg
Ing. Vladimír NECHUTNÝ
ekonomická komise
is.vnechutny@gmail.com

3.jpg
Josef NOVÁK
kynologická komise
josefnovak.kolin@seznam.cz

2.jpg
JUDr. Petr VACEK
organizačně - právní komise
vacek.petr@centrum.cz

11.jpg
Ing. Václav VOMÁČKA
člen rady
venda.vomacka@seznam.cz

12.jpg
RNDr. Jiří ZBOŘIL
člen rady
omsolomouc@email.cz

4.jpg
Ing. Josef VLÁŠEK
člen rady
vlasek@lesycr.cz

9.jpg
Ing. Josef NENADÁL
člen rady
josef.nenadal@gmail.com

Myslivecká rada ČMMJ (řeší § 15 Stanov ČMMJ)

Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ. Na ustavující schůzi zvolí myslivecká rada ČMMJ předsedu a 3 místopředsedy, další členy pověří předsednictvím v odborných komisích, popřípadě dalšími úkoly. Předseda myslivecké rady ČMMJ je zároveň předsedou ČMMJ.

Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává jí předseda ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě další osoby.

Myslivecká rada ČMMJ zejména:

  • svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
  • zřizuje odborné komise a jmenuje jejich členy, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ, který je výkonným orgánem ČMMJ,
  • připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
  • vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde - li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti uvedené v § 14 odst. 3 písm. h),
  • uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
  • uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
  • projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
  • organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
  • zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
  • provádí výklad těchto stanov a vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů ČMMJ.


 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.