Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

 

Myslivecká statistika

rok 2014 + starší ročníky

Pozvánka na online výukový kurz

Zaměřený na praktické postupy v rámci hodnocení loveckých trofejí v produktu Evidence myslivosti.

Motolice velká - výskyt u zvěře

V příloze naleznete výzvu k monitoringu Motolice velké u žijící zvěře.

Návštěva Park Prirode Golia v Srbsku

Konference o velkých šelmách a lovecké kynologii Žagubica

Statistické vyjádření medailových parametrů u srnčí zvěře

V příloze naleznete statistické vyjádření medailových parametrů u srnčí zvěře.

Formulář - Zpráva poradce pro hodnocení trofejí a rozpis poradců

Zpráva poradce pro hodnocení trofejí v el. podobě. a rozpis poradců pro hodnocení trofejí.

Myslivecká zařízení

V příloze najdete komentované fotografie mysliveckých zařízení.

Kontakty

Adresář krajských úřadů a Adresář obcí s rozšířenou působností

IPodpora myslivosti na rok 2006

IPodpora myslivosti na rok 2006 - zákon č. 543/2005Sb příloha 10

Informace o dotacích SZIF

Informace o dotacích SZIF, (HRDP, platby na plochu a SAPARD)

Program péče o krajinu - informace

Pojmem Krajinotvorné programy se rozumí nástroje Ministerstva životního prostředí, které dnes umožňují vstupovat do krajiny a snažit se o nápravu mnohdy žalostného stavu jejích přírodních složek, o zlepšení přírodních podmínek zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů, krajinného rázu a přirozených funkcí krajiny, o eliminaci škod způsobených technickými zásahy v minulosti. (zdroj www.nature.cz)

Informace o dotačních programech

Informace o dotačních programech, platných v roce 2005 MZe - Přímé dotace

Podpora myslivosti na rok 2005 - zákon č. 675/2004Sb příloha 10

Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Podpora myslivosti

Zákon o státním rozpočtu č. 675/2004 Sb. obsahuje v příloze č. 10 také příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Termín pro podání žádostí je do 31. 5. 2005.

Zobrazeny výsledky 1-15 (z 28)
 |<  < 1 - 2  >  >| 
 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.