Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4, | Tel.: +420 221 592 961
Úřední hodiny: pondělí – pátek 8:00 – 15:00 hod., jinak po domluvě
 

Program péče o krajinu - informace

Pojmem Krajinotvorné programy se rozumí nástroje Ministerstva životního prostředí, které dnes umožňují vstupovat do krajiny a snažit se o nápravu mnohdy žalostného stavu jejích přírodních složek, o zlepšení přírodních podmínek zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů, krajinného rázu a přirozených funkcí krajiny, o eliminaci škod způsobených technickými zásahy v minulosti. (zdroj www.nature.cz)

 


Partneři webu

Petice Vraťme život do krajiny Honitba roku Ministerstvo zemědělství Lesy České republiky, s.p.